1-11-2023

1e uitgiftebegeleiding bij longklachten

Pharmacom Medicatiebegeleiding GIP

Inhaleren kun je leren

Begeleiding van inhalatiemedicatie is erg belangrijk: 70%van de longpatiënten gebruikt zijn of haar longmedicijnen niet op de juiste manier. Hierdoor komt de medicatie niet op de juiste plek in de longen en kunnen klachten zoals benauwd zijn verergeren.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de begeleiding en hoe houd u rekening met de individuele patiënt? Onze collega Daphne Ensink van de afdeling Patiënteninformatie schreef hierover een artikel in het vakblad Uitsluitend voor Apothekersassistenten (UA).