1-11-2023

Aparte contra-indicaties voor CYP2B6 allelvariant *5 vervallen

Pharmacom Medicom Medicatiebewaking

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de allelvariant *5 van CYP2B6 geen variabele activiteit heeft zoals eerder gedacht. Dit maakt aparte contra-indicaties voor *5 overbodig. De nationale werkgroep Farmacogenetica heeft daarom besloten om de aparte bewakingen op CYP2B6-genotypes met *5 te laten vervallen. Hieronder wordt uitgelegd hoe de CI voor het CYP2B6 polymorfisme moet worden omgezet.

Sinds 1 juni is het niet meer mogelijk om de aparte contra-indicaties voor CYP2B6 met allelvariant *5 vast te leggen in het systeem. Sindsdien wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de indeling Normal Metabolizer (NM), Intermediate Metabolizer (IM) en Poor Metabolizer (PM). Voor patiënten waarbij contra-indicaties voor CYP2B6 met allelvariant *5 zijn vastgelegd verdwijnen de contra-indicaties niet uit het systeem, maar zal de medicatiebewaking niet langer geüpdatet worden.

Omzetten vervallen CI's in Pharmacom en Medicom

De vervallen CI’s CYP2B6*1/*5, CYP2B6*5/*5 en CYP2B6*5/*6 of *5/*18 dienen in Pharmacom en Medicom handmatig te worden omgezet naar de juist corresponderende CI.

Voorheen werd verondersteld dat in aanwezigheid van allelvariant CYP2B6*5 het enzym zowel volledig functioneel als verminderd functioneel kan zijn, afhankelijk van het betreffende geneesmiddel. Recente onderzoeken laten echter zien dat allelvariant CYP2B6*5 altijd tot een volledig functioneel enzym leidt voor alle geneesmiddelen. Als gevolg hiervan worden patiënten met genotype CYP2B6*1/*5 en CYP2B6*5/*5 beschouwd als CYP2B6-NM en patiënten met genotype CYP2B6*5/*6 en CYP2B6*5/*18 als CYP2B6-IM.

Handleiding voor het handmatig omzetten

Geadviseerd wordt om in Pharmacom of Medicom een uitdraai te maken van patiënten bij wie op dit moment CI 574 CYP2B6*1/*5, CI 575 CYP2B6*5/*5 en CI 576 CYP2B6*5/*6 of *5/*18  is vastgelegd. Deze vastgelegde CI’s dienen in de patiëntdossiers handmatig te worden omgezet volgens onderstaande tabel. Medicatiebewaking hoeft niet opnieuw uitgevoerd te worden, omdat de wijzigingen geen invloed hebben op gecontra-indiceerde geneesmiddelen.

Overzicht omzetting te vervallen contra-indicatie (CI) nummers:

Vastgelegde CI

Handmatig omzetten naar

CI 574 CYP2B6*1/*5

CI 551 Normal metabolizer

CI 575 CYP2B6*5/*5

CI 551 Normal metabolizer

CI 576 CYP2B6*5/*6 of *5/*18

CI 552 Intermediate metabolizer

Leonie Bogaard
Leonie Bogaard
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen of dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?