31-10-2023

Chronisch zorgprotocol geoptimaliseerd in aansluiting met de praktijk

Huisartsenzorg Medicom Zorgprotocollen

Melding uit de praktijk

Op verzoek van verschillende gebruikers is het chronisch zorgprotocol na overleg met de Redactiecommissie Zorgprotocollen per 1 november gewijzigd.
 

Wat is er gewijzigd?

  • De vragen die behoren bij een bepaalde zorgstraat komen niet meer in beeld als de hoofdbehandelaar een specialist is. De ketenzorgvragen, bijvoorbeeld het tabblad voet/oog bij diabetes, komen alleen tevoorschijn als de hoofdbehandelaar huisarts of overige is en verdwijnen wanneer een specialist hoofdbehandelaar is.

  • Bij alle bloeddrukmetingen in de huisartspraktijk worden de polsfrequentie en polsritme geregistreerd. Bij een bloeddrukmeting die de patiënt thuis heeft gemeten, is het mogelijk om de hartfrequentie vast te leggen.

    Let op: in het diagnostisch dossier (F6) zijn thuismetingen te vinden door bovenaan het vakje ‘zelfmetingen’ aan te vinken. Onderaan verschijnt dan een tabel met de thuismetingen.


Chronisch zorgprotocol

In het chronisch zorgprotocol komen de verschillende zorgketens samen, zoals diabetes type 2, CVRM, astma en COPD. Hierdoor kan er vanuit één protocol persoonsgerichte zorg verleend worden aan de patiënt. Dit protocol is voortdurend in ontwikkeling.

Samen met de Redactiecommissie Zorgprotocollen (bestaande uit (kader)huisartsen en praktijkondersteuners) zorgt Health Base ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Uw feedback is belangrijk

Wij blijven de protocollen verbeteren voor optimale aansluiting met de praktijk. Daarom vinden wij het belangrijk en waardevol om uw feedback te ontvangen.

Alle meldingen worden besproken met de Redactiecommissie Zorgprotocollen. U ontvangt daarna een reactie op uw melding. Dus bent u een gebruiker van het chronisch zorg protocol of andere protocollen en heeft u een vraag, opmerking of verbeterpunt? Dan horen wij dat graag.

Wouter Schuurman
Wouter Schuurman
Huisarts
Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze zorgprotocollen?