2-3-2023

Consult Voorbereidende Vragenlijsten uitgebreid

Medicom Zorgprotocollen

Per 1 maart zijn de Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV): “diabetes’ en ‘risico op hart- en vaatziekten’ uitgebreid met onder andere vragen uit de vragenlijsten leefstijl en bloeddruk. Daarnaast zijn de vragenlijsten astma/COPD diagnostiek en astmacontrole beschikbaar in de CVV-module.

Bekijk hier het overzicht van alle beschikbare CVV-lijsten in Medicom.


Uitbreiding vragenlijst ‘diabetes’ en ‘risico op hart- en vaatziekten’

Alle vragen uit de leefstijlvragenlijst en de twee bloeddrukthuismetingen (nhg code 2055 Systolische bloeddruk en 2056 diastolische bloeddruk) van bloeddruk, staan nu ook in de vragenlijst ‘diabetes’ en ‘risico op hart- en vaatziekten’.

Aanpassing naamgevingen
Als gevolg van bovenstaande toevoegingen zijn de namen van deze CVV's aangepast.

  • Vragen diabetes’ is vervangen door: Vragen diabetes en leefstijl
  • 'Vragen risico op hart- en vaatziekten’ is vervangen door: Vragen hart- en vaatziekten en leefstijl

Één gecombineerde vragenlijst
Door de toevoeging van leefstijl- en bloeddrukvragen hoeft u maar 1 vragenlijst “diabetes en leefstijl of “hart- en vaatziekten en leefstijl” te versturen naar de patiënt in plaats van 2-3 vragenlijsten. De vragenlijsten leefstijl en bloeddruk kunt ook altijd los versturen naar de patiënt. De 2 thuismetingen zijn ook aan deze vragenlijst toegevoegd.

Extra toegevoegde vragen
Ter optimalisatie en naar aanleiding van de feedback van gebruikers zijn er nog een aantal nieuwe vragen toegevoegd.

Wat is uw geslacht?
De vraag, wat is uw geslacht, is toegevoegd aan de vragenlijsten ‘diabetes en leefstijl’ en ‘hart- en vaatziekten en leefstijl’ om te zorgen dat de vraag zwangerschapsdiabetes in de voorgeschiedenis wordt getoond. Per 1 april zal ook de vraag zwangerschapshypertensie in de voorgeschiedenis beschikbaar zijn in de vragenlijsten.

Drinkt u weleens alcohol?
We kregen als feedback van de gebruikers terug dat de 'five shot vragenlijst' confronterend was om in te vullen. Daarom is recent de vraag, drinkt u weleens alcohol, toegevoegd aan de leefstijlvragen. Als vervolgvraag wordt de nhg vraag gesteld, alcoholgebruik in E per dag. Wanneer hier 1 of meer wordt ingevuld door de patiënt worden de vragen van de “5 shot vragenlijst” getoond.

Heeft u veel stress of problemen met seks?
Deze twee vragen zijn tevens toegevoegd aan de vragenlijst 'diabetes en leefstijl'.


Vragenlijsten ‘astma/COPD diagnostiek’ en ‘astmacontrole’

Per 1 maart zijn de vragenlijsten astma/COPD diagnostiek en astmacontrole beschikbaar in de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten. Deze vragenlijsten sluiten nauw aan op de protocollen Astma COPD diagnostiek en Astma/COPD ketenzorg management.

Bekijk hier het overzicht van alle beschikbare CVV-lijsten in Medicom.

Jan Burgemeester
Jan Burgemeester
Huisarts
Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige

Meer weten?