30-11-2023

Doseringscontrole rosuvastatine aangepast

Medicatiebewaking

Naar aanleiding van signalen uit de praktijk is vanaf deze maand de doseringscontrole van rosuvastatine herzien.

De doseringscontrole was voorheen zo ingesteld dat eenmaal daags 20 mg de normdosering was en eenmaal daags 40 mg de maximale dosering. Bij aanschrijven van 40 mg leidde dit tot een melding dat de normdosering werd overschreden. Hiermee werden gebruikers erop gewezen dat een dosering van eenmaal daags 40 mg niet fout is, maar ook niet gebruikelijk. Deze invulling is gebaseerd op de productinformatie, die benadrukt dat terughoudendheid geboden is bij voorschrijven van 40 mg. Dit advies blijkt echter niet meer te stroken met de huidige richtlijnen en het voorschrijfgedrag in de praktijk.

Afname signaaldruk

Om deze redenen is de doseringscontrole van rosuvastatine per 1 december herzien. In de nieuwe doseringscontrole is de normdosering verhoogd naar eenmaal daags 40 mg. Door deze aanpassing geen doseringsmelding meer optreden en neemt de signaaldruk af.

Emma de Ruiter
Emma de Ruiter
Apotheker Business Development

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?