31-7-2023

Draagt de patiënt contactlenzen?

Pharmacom GIP Medicatiebewaking

Gebruikers van oogdruppels en lenzen kunnen last krijgen van geïrriteerde en rode ogen. In Nederland dragen ruim 6 op de 10 mensen weleens een bril of lenzen. Van hen draagt 12% alleen lenzen en nog eens 9% wisselt een bril en lenzen af. Het dragen van lenzen is niet makkelijk te zien bij de patiënt. Tijdens de eerste uitgifte van oogmedicatie is het daarom belangrijk te vragen of de patiënt lenzen draagt.

Om te helpen bij het geven van advies bestaat de contra-indicatie contactlenzen. Lees meer in het vakblad Uitsluitend voor apothekersassistenten (UA3)

Drukversie: om op te hangen in de apotheek.
Onlineversie: voor op de website of het wachtscherm.

Ellen Davidse
Ellen Davidse
Apotheker Patiënteninformatie
Gerrianne Mensink
Gerrianne Mensink
Apotheker Patiënteninformatie
Lisse Commandeur
Lisse Commandeur
Apotheker/Onderzoeker Patiënteninformatie
Maaike Faay
Maaike Faay
Apotheker Patiënteninformatie
Mila Tjoa
Mila Tjoa
Apotheker Patiënteninformatie
Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten ?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit artikel?