30-4-2024

Gewijzigde protocollen in Pharmacom

Pharmacom Zorgprotocollen

In Pharmacom zijn in twee protocollen wijzigingen doorgevoerd. Het betreft ‘Begeleiding ZPP (zwanger) Valproaat’ en ‘Begeleiding DOAC/NOAC’. Beide protocollen zijn aanwezig in Pharmacom onder het kopje Dossier en kies voor Protocollen (historie) of gebruik de sneltoets ‘F7’.

Begeleiding ZPP (zwanger) Valproaat

Dit protocol was al beschikbaar voor vrouwelijke gebruikers van valproaat in het kader van het zwangerschapspreventie programma (ZPP). Aanleiding van de wijziging is een uitbreiding van het ZPP. Uit onderzoek is gebleken dat er een mogelijk risico is op neurologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van vaders die in de 3 maanden vóór de conceptie valproaat gebruiken. Het ZPP is uitgebreid met nieuwe voorzorgsmaatregelen voor mannen die valproaat gebruiken. Per 1 april is het protocol in Pharmacom beschikbaar om het ZPP vast te leggen bij mannelijke gebruikers van valproaat.

Begeleiding DOAC/NOAC

Het protocol kan gebruikt worden voor het vastleggen van gegevens met betrekking tot eerste en vervolguitgifte van DOAC/NOAC (Directe/Nieuwe Orale AntiCoagulantia). Zo kan onder andere gebruiksduur, gebruik andere antistollingsmiddelen, nierfunctie en therapietrouw vast gelegd worden.
Naar aanleiding van een melding van een klant is het protocol 'Begeleiding DOAC/NOAC' uitgebreid met registraties voor gewicht en leeftijd waar dit van belang is bij apixaban, dabigatran en edoxaban. Deze gegevens worden in het protocol uitgevraagd onder het kopje meetgegevens.

Vanaf 1 april in de nieuwe versie beschikbaar.

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige
Loes zûm Grotenhof
Loes zûm Grotenhof
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze protocollen?