21-11-2023

Health Base & PharmaPartners – een unieke verbinding voor betere zorg

Health Base Pharmacom Medicom
Health Base & PharmaPartners – een unieke verbinding voor betere zorg

Stichting Health Base en PharmaPartners hebben intensief de verbinding met elkaar gezocht in een aantal inspirerende kennissessies gericht op de toekomst. Het delen van kennis en het verkennen van alle mogelijkheden om zorgverleners samen nóg beter te ondersteunen, stonden voorop.

Alle managers van PharmaPartners hebben meerdere interactieve workshops gevolgd bij de verschillende afdelingen van Health Base. Vanuit elke expertise zijn de laatste ontwikkelingen, inzichten en ideeën met elkaar gedeeld. Onze samenwerking is hiermee nog verder verdiept en gezamenlijk zijn een aantal mooie vervolgstappen vastgesteld.

De uitdagingen in de zorgmarkt zijn groot. Alleen al het toenemende personeelstekort en de vergrijzing zetten de markt onder grote druk. Deze ontwikkelingen maken het nog belangrijker dat wij gezamenlijk optrekken en ons inzetten voor optimale ondersteuning van de zorgverlener binnen Medicom en Pharmacom.

De beste behandeling voor elke patiënt

Health Base en Pharmapartners zijn al ruim 30 jaar met elkaar verbonden. Health Base zet zich vanuit een onafhankelijke positie gericht in op de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de noodzakelijke en praktijkgerichte medische- en farmaceutische informatie en adviezen. PharmaPartners zorgt als ICT-leverancier voor de nodige optimale, multimediale ontsluiting in Medicom, Pharmacom en Mijngezondheid.net.

Samen creëren we unieke, slimme en innovatieve kennisoplossingen op maat, die nodig zijn voor de beste behandeling voor elke patiënt. 

Eric Hiddink
Eric Hiddink
Manager Innovatie

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden waarmee we u als zorgverlener kunnen ondersteunen?