11-10-2022

Hebben protonpompremmers invloed op de absorptie van Budenofalk®?

Pharmacom Medicatiebewaking

De fabrikant meldt dat omeprazol geen invloed heeft op de kinetiek van budesonide. Aangezien alle protonpompremmers eenzelfde werkingsmechanisme en kinetiek hebben, wordt er ook geen effect bij andere protonpompremmers verwacht. Daarom wordt deze combinatie niet gesignaleerd.

Achtergrond

Oraal budesonide (zoals Budenofalk®) is geïndiceerd bij onder andere de ziekte van Crohn. Om afgifte in de darm te garanderen, zijn de capsules gecoat met een pH-afhankelijke coating die ervoor zorgt dat budesonide vrijkomt bij een hogere pH, zoals in het darmkanaal. Als de pH in de maag verhoogd wordt door het gebruik van een protonpompremmer, wordt budesonide mogelijk te vroeg afgegeven, wat kan leiden tot een verminderde opname en werking. In de bijsluiter van Budenofalk (budesonide) staat dat indien de patiënt protonpompremmers gebruikt, er ten minste 2 uur tussen de innamemomenten moet zitten.

In de Summary of Product Characteristics (SPC) van Budenofalk® wordt echter geen gespreid innameadvies geadviseerd bij gelijktijdig gebruik van protonpompremmers. Bovendien is de werkingsduur van protonpompremmers 24 uur, wat een innamescheiding van 2 uur onlogisch maakt. De SPC vermeldt bovendien specifiek dat omeprazol geen significant effect heeft op de farmacokinetiek van budesonide. Voor de claim in de bijsluiter is onvoldoende bewijs gevonden en wordt daarom niet gesignaleerd.

Literatuur
Productinformatie Budenofalk® (budesonide). CBG Geneesmiddeleninformatiebank; 01/11/2021.
Bijsluiter Budenofalk® (budesonide). CBG Geneesmiddeleninformatiebank; 12/2020.

Dunja Dogan
Dunja Dogan
Apotheker Medicatiebewaking
Leonie Bogaard
Leonie Bogaard
Apotheker Medicatiebewaking
Kayan Tsoi
Kayan Tsoi
Apotheker
Maaike Diesveld
Maaike Diesveld
Apotheker Medicatiebewaking
Emma de Ruiter
Emma de Ruiter
Apotheker Business Development
Suzanne de Klerk
Suzanne de Klerk
Apotheker Medicatiebewaking
Marijn Zeemeijer
Marijn Zeemeijer
Apotheker

Meer weten?