1-7-2024

Herziene versies van meerdere NHG tabellen

Huisartsenzorg Medicom
- Vernieuwde versie NHG ICPC-tabel en NHG tabel ICPC en patiëntvriendelijke titels -

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in april een nieuwe versie van de ICPC-tabel (tabel 24) uitgebracht. In versie 11 van de NHG-tabel is één nieuwe code opgenomen en zijn twee ICPC-titels gewijzigd. Met de update van juni is de nieuwe tabel ook terug te vinden in Medicom. Huisartsen kunnen met de nieuwe codes informatie over klachten en ziektes duidelijk vastleggen in het patiëntendossier.


De afdeling Patiënteninformatie van Health Base heeft voor deze herziening de nieuwe en gewijzigde ICPC’s van patiëntvriendelijke termen voorzien.

Tabel ICPC en patiëntvriendelijke titels

  ICPC ICPC-titel Patiëntvriendelijke taal
Nieuw R78.01 Bronchiolitis Ontsteking van de luchtwegen
gewijzigd P15.01 Alcoholafhankelijkheid Afhankelijk zijn van alcohol
gewijzigd P17 Nicotineafhankelijkheid Afhankelijk zijn van nicotine

De tabel ICPC en patiëntvriendelijke titels (tabel 65) zal op korte termijn wijzigen en beschikbaar zijn voor alle huisartsinformatiesystemen en bijbehorende patiëntportalen. Voor Medicom zijn de patiëntvriendelijke titels al aangepast en bijvoorbeeld beschikbaar via Mijngezondheid.net.

Vernieuwde versie van NHG tabel ICPC en attentiewaarde

Ook tabel 50: ICPC en attentiewaarde is per april herzien door de NHG. In de tabel wordt aangegeven of een ICPC-code in aanmerking komt voor een attentiewaarde (probleemstatus). Met behulp van deze attentiewaarde blijft een episode altijd bovenaan de episodelijst te staan en verdwijnt niet zomaar uit beeld. Voorbeelden van opgenomen ICPC’s in de tabel zijn: N94.02 Diabetische neuropathie en H82.01 Ziekte/syndroom van Menière.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar de NHG. Vanaf 1 juni zijn deze wijzigingen doorgevoerd in Medicom.

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze ondersteuning?