4-7-2023

Herziening CI kinderwens man afgerond

Medicatiebewaking Pharmacom Medicom

De herziening van de contra-indicatie kinderwens man is afgerond. Per 1 juli worden de geüpdatete adviezen uitgeleverd en is de nieuwe achtergrondtekst beschikbaar op Commentarenmedicatiebewaking.nl

Geneesmiddelen zijn beoordeeld waarbij bewijs uit de productinformatie, literatuur en richtlijnen werd gecombineerd met input uit de praktijk. Geneesmiddelen die bij deze contra-indicatie worden bewaakt behoeven extra aandacht bij de overweging om het geneesmiddel te gaan gebruiken bij mannen met een actieve kinderwens.

Beoordeling klinische relevantie

De oncolytica en sulfasalazine werden voorheen bewaakt en zijn opnieuw als klinisch relevant beoordeeld. Naast sulfasalazine hebben de volgende geneesmiddelen ook een klinisch relevant reversibel effect op de vruchtbaarheid: ribavirine, (peg)interferon alfa-2a, hormonen en antihormonen en het immunosuppressivum sirolimus. 

Daarnaast kunnen opioïden, met name bij langdurig gebruik en hoge doseringen, leiden tot hypogonadisme. Indien gebruik van opioïden noodzakelijk is wordt aangeraden om het zo kort mogelijk in een lage dosering te gebruiken en indien mogelijk over te stappen naar een alternatief.

De alfa-1-a-sympathicolytica silodosine en tamsulosine kunnen leiden tot een veranderde zaadlozing. Ook kan de zaadlozing soms helemaal uitblijven. Bij andere alfa-1a-sympathicolytica is geen verhoogd risico gezien t.o.v. placebo. 

De onderbouwing voor niet-bewaakte middelen is terug te vinden in de achtergrondtekst in Commentaren Medicatiebewaking.

Wanneer moet deze contra-indicatie worden vastgelegd?

Deze CI kan worden vastgelegd bij mannen bij wie een actieve kinderwens bestaat en een zwangerschap ongewenst uitblijft, of bij wie een traject van geassisteerde voortplanting loopt.

Suzanne de Klerk
Suzanne de Klerk
Apotheker Medicatiebewaking
Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?