3-10-2022

Herziening en optimalisatie etikettekst

Pharmacom GIP

De etiketteksten worden door Health Base regelmatig herzien en geoptimaliseerd, zodat patiënten ze beter begrijpen en het gebruik van geneesmiddelen verbetert. Per 1 oktober zijn onderstaande etiketteksten zijn aangepast.

Etikettekst ‘Pas op vuurgevaarlijk’ wordt ‘Pas op met vuur’

Op het etiket van een aantal geneesmiddelen stond de gebruikswaarschuwing ‘Pas op: vuurgevaarlijk’. Deze etikettekst is gewijzigd in ‘Pas op met vuur’. Daarnaast zijn ook de uitgangspunten voor het opnemen van deze waarschuwing op het etiket herzien.

Per 1 oktober is de etikettekst ‘Pas op met vuur’ gekoppeld aan geneesmiddelen die cutaan gebruikt worden en die een (oplos)middel bevatten dat in de aanwezige concentratie (zeer) licht ontvlambaar is. Of waarvan de bijsluiter noemt dat na gebruik vuur en/of vonken vermeden moeten worden.
Deze etikettekst is niet gekoppeld aan grondstoffen of halffabrikaten.

Etikettekst ‘Houdbaarheid na klaarmaken’ aangepast in ‘Houdbaarheid na openen’

Bij een aantal producten stond op het etiket hoelang na klaarmaken het middel kon worden gebruikt. Per 1 oktober heeft Health Base deze etiketteksten aangepast naar een houdbaarheid na openen. Veel van deze middelen worden al in de apotheek klaargemaakt, waardoor een etikettekst met een houdbaarheid na klaarmaken vreemd overkomt voor de patiënt. Het advies is om dan op de verpakking voor de patiënt aan te geven wat de uiterlijke houdbaarheidsdatum is.

Wanneer de patiënt het middel niet klaar gemaakt meekrijgt, zal het moment van openen ook het moment van klaarmaken zijn. De nieuwe etikettekst dekt daardoor ook de lading in deze situatie.

Ellen Davidse
Ellen Davidse
Apotheker Patiënteninformatie
Lisse Commandeur
Lisse Commandeur
Apotheker/Onderzoeker Patiënteninformatie
Maaike Faay
Maaike Faay
Apotheker Patiënteninformatie
Roelien Janssen
Roelien Janssen
Apotheker Patiënteninformatie
Mila Tjoa
Mila Tjoa
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?