30-5-2024

Hoe willen patiënten hun medicijnininformatie ontvangen?

Medicatiebegeleiding GIP Onderzoek

Op 28 mei presenteerde Cecile van der Meel, een oud-stagiaire van de afdeling Patiënteninformatie, haar onderzoeksresultaten op het PRISMA-symposium. Haar onderzoek richtte zich op hoe patiënten hun medicijninformatie het liefst ontvangen: digitaal of op papier. Voor veel mensen blijkt digitale informatie een goed alternatief voor papier, maar dit geldt niet voor iedereen.


Doel van het onderzoek

Cecile onderzocht de voorkeuren van patiënten voor digitale en papieren informatie over geneesmiddelen door de apotheek in relatie tot de digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden van de patiënten.

Onderzoeksmethode

Van oktober tot en met december 2023 zijn kwalitatieve, semigestructureerde interviews afgenomen met volwassen patiënten in drie verschillende apotheken. Daarnaast werd een focusgroep gehouden met zes patiënten van 55 jaar en ouder.

Resultaten

De meningen van patiënten verschilden. Sommigen gaven de voorkeur aan digitale informatie, terwijl anderen de voorkeur gaven aan papieren informatie. Voordelen van digitale informatie waren de snelheid en het gemak van opslag. Nadelen waren dat digitale informatie sneller werd vergeten en moeilijker te gebruiken was. Papieren informatie was makkelijk toegankelijk, maar minder milieuvriendelijk. Patiënten met beperkte digitale vaardigheden en beperkte gezondheidsvaardigheden hadden vaker de voorkeur voor papieren informatie, terwijl patiënten met adequate vaardigheden de digitale optie meer waardeerden.

Conclusie

De voorkeuren voor patiënteninformatie zijn persoonlijk. Patiënten met beperkte digitale vaardigheden en beperkte gezondheidsvaardigheden geven vaak de voorkeur aan papieren informatie. Daarom is het belangrijk dat apotheken beide vormen van informatie aanbieden en met de patiënt overleggen welke methode het beste past.

Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap
Roelien Janssen
Roelien Janssen
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze (lopende) onderzoeken?