6-11-2023

IKNL en Health Base verbeteren informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica

Pharmacom Medicatiebegeleiding GIP
IKNL en Health Base verbeteren informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Stichting Health Base werken samen aan de verbetering van de informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica. Dit zijn medicijnen die gebruikt worden in de behandeling van kanker. De informatie van beide organisaties wordt door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Door samen te kiezen voor één bron zorgen IKNL en Health Base er voor dat patiënten en zorgverleners altijd dezelfde betrouwbare en eenduidige informatie over bijwerkingen ontvangen.


Health Base zorgt ervoor dat alle bijwerkingen bij de verschillende oncolytica continu up-to-date zijn en waar nodig afgestemd zijn met de praktijk. IKNL draagt zorg voor betrouwbare en praktische adviezen voor patiënten. Beide partijen hebben afgesproken elkaars informatie op dat vlak als bron te gebruiken en te ontsluiten via de eigen platformen. Bij IKNL gaat dit om de website bijwerkingenbijkanker.nl die door het merendeel van de ziekenhuizen gebruikt wordt in de communicatie richting patiënten, bij Health Base gaat het om de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP), welke door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland gebruikt worden.

Op initiatief van het Radboudumc

De samenwerking tussen IKNL en Health Base is tot stand gekomen op initiatief van de afdelingen Medische Oncologie en Apotheek van het Radboudumc in Nijmegen. Het Radboudumc werkt met zowel de GIP als met bijwerkingenbijkanker.nl

Voor patiënten was het soms verwarrend dat de informatie in beide bronnen niet met elkaar overeenkwam. Door de samenwerking staan nu in de GIP en op bijwerkingenbijkanker.nl dezelfde bijwerkingen genoemd, met daarbij ook dezelfde terminologie.

"Daarnaast scheelt het onze zorgverleners tijd, omdat zij nu kunnen verwijzen naar bijwerkingenbijkanker.nl en de informatie niet meer zelf hoeven bij te houden.”, aldus Sasja.

Verplegingswetenschappers Floor Ploos van Amstel en Iris Nagtegaal van de afdeling Medische Oncologie geven aan dat deze samenwerking een grote stap is naar meer uniforme en eenduidige informatie voor de patiënten met kanker.  Stephanie Natsch, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog zegt hierover: “Patiënten willen graag betrouwbare informatie over hun medicatie ontvangen. Dit helpt hen de medicatie op de juiste manier te gebruiken.” Floor: “Ik hoop dat deze samenwerking andere ziekenhuizen en zorgverleners buiten het ziekenhuis motiveert om dezelfde bronnen te gaan gebruiken. Zodat uiteindelijk alle patiënten met kanker dezelfde informatie krijgen. Ongeacht de plek waar hij of zij behandeld wordt."

Betere voorbereiding betekent meer regie bij de patiënt

Het doel van de organisaties is om patiënten zo goed, eenduidig en begrijpelijk mogelijk te informeren over mogelijke bijwerkingen van hun medicatie en ze te voorzien van praktische adviezen. Het Radboudumc zorgt daarbij ook voor input vanuit de praktijk. Voor de patiënt is het prettig dat zij in verschillende informatiebronnen dezelfde informatie teruglezen.

Steeds meer patiënten willen meebeslissen over de behandelopties; informatie over effectiviteit van een behandeling en mogelijke bijwerkingen zijn daarom essentieel. Door beter voorbereid te zijn op bijwerkingen, houden patiënten meer regie: ze trekken eerder aan de bel en kunnen sneller aanvullende hulp door zorgprofessionals inschakelen om bijwerkingen te voorkomen of verminderen.

Verwijzing naar bijwerkingenbijkanker.nl in de GIP

Vanaf 1 november heeft Health Base bij de GIP over oncolytica een link opgenomen naar de praktische adviezen die staan op de website bijwerkingenbijkanker.nl van het IKNL.

Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie
Mila Tjoa
Mila Tjoa
Apotheker Patiënteninformatie
Maaike Faay
Maaike Faay
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel?