5-7-2024

In de zon met medicijnen, kan dit kwaad?

Medicatiebegeleiding GIP

Nu het zomer is, zoeken mensen weer vaker de zon op. Veel patiënten weten alleen niet dat sommige medicijnen de huid gevoeliger maken voor zonlicht. Dit kan zorgen voor bijwerkingen zoals huiduitslag, jeuk of een rode huid.

Goede voorlichting over zonlicht en medicijnen door apothekersassistenten is belangrijk om bijwerkingen te voorkomen. Maar ook om onnodige zorgen bij de patiënt weg te nemen.

Maaike Faay, apotheker afdeling Patiënteninformatie bij Health Base, schreef hier een artikel over aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden, in het vakblad 'Uitsluitend voor apothekersassistenten'.