5-9-2023

Informatie over losbreken stukjes inhalatiecapsule

Pharmacom Medicatiebegeleiding GIP

Health Base heeft via een praktijkprikkel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vernomen dat er bij de patiënt zorgen zijn over het losbreken van stukjes inhalatiecapsule. Dit kan namelijk gebeuren bij het doorprikken van de inhalatiecapsule.

Het Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot november 2022 drieëntwintig meldingen van patiënten. De patiënten maakten zich zorgen over het inhaleren van deze stukjes. Patiënten vonden deze stukjes terug in de keel of na het ophoesten. Het inhaleren van de stukjes is niet schadelijk. De inhalatiecapsules zijn namelijk gemaakt van hulpstoffen die onschuldig zijn na inhaleren of het inslikken. Wel kan het bij de patiënt leiden tot zorgen en wantrouwen bij het gebruik van de inhalator. Dit bevordert de therapietrouw niet.

Om de therapietrouw van de patiënt te bevorderen en de zorgen van de patiënt weg te nemen, heeft de afdeling Patiënteninformatie besloten om informatie in de GIP op te nemen over het losbreken van stukjes inhalatiecapsule. In de GIP wordt vermeld dat na inhalatie stukjes van de inhalatiecapsule in de mond en keel kunnen achterblijven. Ook wordt er aangegeven dat dit niet schadelijk is en deze stukjes kunnen worden doorgeslikt.

Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie
Roelien Janssen
Roelien Janssen
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?