25-1-2024

Internationaal congres: kennisuitwisseling therapietrouw

GIP Health Base Medicatiebegeleiding

Gepersonaliseerde medicijninformatie leidt tot verhoogde relevantie, waardoor patiënten informatie eerder lezen, begrijpen en beter onthouden. Dit verhoogd de kennis, motivatie en therapietrouw bij de patiënt. Lisse Commandeur is apotheker patiënteninformatie bij Health Base en presenteerde haar onderzoek naar de perceptie van patiënten op persoonlijke medicijninformatie.

In december heeft Lisse Commandeur, apotheker Patiënteninformatie bij Health Base, deelgenomen aan het ESPACOMP-congres dat dit jaar werd gehouden in Boedapest (Hongarije). Dit internationale congres is een bijeenkomst en kennisuitwisseling voor onderzoekers in het veld van therapietrouw. Het thema van dit jaar was ‘medication adherence from drug development to patient care’. Presentaties varieerden van nieuwe inventieve instrumenten om therapietrouw te kunnen meten, tot bijzondere digitale interventies om patiënten meer therapietrouw te maken. 

Lisse heeft hier gepresenteerd over haar onderzoek naar de perceptie van patiënten over persoonlijke medicijninformatie. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen of patiënten herkennen dat medicijninformatie op maat is gemaakt. Gepersonaliseerde informatie leidt namelijk tot verhoogde relevantie, waardoor patiënten de informatie eerder lezen, beter begrijpen en beter onthouden. Dit verhoogt de kennis, motivatie en therapietrouw.

Voor dit onderzoek zijn 32 apotheekbezoekers na een eerste uitgifte van een medicijn geïnterviewd. De participanten werd gevraagd voor wie zij dachten dat de medicijninformatie bedoeld was, en waar ze dat aan afleidden. De resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden. 

Lisse Commandeur
Lisse Commandeur
Apotheker/Onderzoeker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Lisse Commandeur via t. 030 740 0360.