4-5-2020

Mag je azathioprine innemen met zuivel?

Pharmacom Medicatiebegeleiding

Enkele fabrikanten van azathioprine (AZA) preparaten die nu in de handel zijn, waarschuwen voor gelijktijdige inname met zuivel of melk. De rest doet dit niet. Wat is het advies van Health Base over het innemen van azathioprine met zuivel?


De fabrikanten die waarschuwen voor inname met zuivel doen dit in verband met het enzym xantineoxidase dat in zuivelproducten voorkomt. Dit enzym kan voor verlaagde plasmaconcentraties zorgen van mercaptopurine, de actieve metaboliet van AZA. Echter, er is in de literatuur geen bewijs dat gelijktijdig gebruik van zuivel effect op azathioprine zou hebben.

Mechanisme

Daarnaast is dit mechanistisch gezien niet direct te verklaren. AZA moet eerst worden omgezet in mercaptopurine om substraat te zijn voor het enzym xantineoxidase. AZA wordt voor het grootste deel in de lever omgezet tot mercaptopurine.(1) Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat het in contact zal komen met het enzym uit melk dat zich in de darm bevindt na inname van zuivel.

Conclusie

Daarom is de conclusie om vooralsnog geen gebruiksadvies omtrent inname met melk of zuivel bij preparaten met azathioprine op te nemen. Ook de GIP sluit hier (nog steeds) op aan.

Lees meer over het advies van Health base over azathioprine en het innemen met ander voedsel.

1. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. Azathioprine. 21-08-2017.

Roelien Janssen
Roelien Janssen
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebegeleiding?