12-3-2024

Medicatiebegeleiding bij het dragen van contactlenzen

Medicatiebegeleiding GIP UI-online
Medicatiebegeleiding bij het dragen van contactlenzen

Sommige geneesmiddelen en hulpstoffen hebben invloed op het dragen van contactlenzen. Op het KNMP-voorjaarscongres van 12 maart heeft collega Daphne Ensink een presentatie gehouden over medicatiebegeleiding bij het dragen van contactlenzen. Om hier in de apotheek goed advies over te kunnen geven, bestaat de contra-indicatie ‘Contactlenzen’.

Het is belangrijk dat alle apotheekmedewerkers bij de eerste uitgifte van (oog)medicatie met invloed op contactlenzen vragen of de patiënt lenzen draagt. Leg dit vast in het apotheekinformatiesysteem, omdat dit vaak niet bekend of te zien is. De patiënt kan verder ondersteund worden over de combinatie van contactlenzen met geneesmiddelen via schriftelijke informatie vanuit de apotheek (GIP of VI) en het etiket.

Handige downloads

Download hieronder het schema* met adviezen bij oogmedicatie en de poster om op te hangen in de apotheek. De adviezen zijn ook te vinden in Commentaren Medicatiebewaking.  

       

* Per 1 juli heeft de afdeling Medicatiebewaking het advies bij oogmedicatie met conserveringsmiddelen versimpeld van ’na 10 tot 15 minuten contactlenzen terugplaatsen’ naar ‘na 15 minuten contactlenzen terugplaatsen’.

Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u vragen over onze begrijpelijke etiketteksten en Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)?