2-4-2024

Medicatiebewaking bij contra-indicatie levercirrose en DOAC’s aangepast

Pharmacom Medicom Medicatiebewaking

Naar aanleiding van een recent verschenen artikel is de medicatiebewaking bij de contra-indicatie levercirrose en DOAC’s per 1 april aangepast. De bewaking bij CTP B bij apixaban en edoxaban is aangepast van ‘onbekend’ naar ‘geen nadelige effecten bekend’.

De review is recentelijk gepubliceerd in het internationale tijdschrift European Journal of Clincial Pharmacology. Deze is geschreven door collega’s van de afdeling medicatiebewaking in samenwerking met het expertpanel. In dit artikel wordt de huidige beoordeling van DOAC’s bij levercirrose beschreven. Daarnaast is deze aangevuld met recente literatuur en praktijkervaring.

Wat is er aangepast?

Hoewel dabigatran nog steeds de meest gunstige farmacokinetiek heeft omdat het niet gemetaboliseerd wordt door CYP-enzymen, wordt bij apixaban en edoxaban in de praktijk geen verhoogd bloedingsrisico gezien bij patiënten met beginnend (CTP A) of matig (CTP B) cirrose. Apixaban en edoxaban hebben daarnaast ten opzichte van dabigratran een gunstiger profiel bij verminderde nierfunctie – een frequente comorbiditeit bij cirrose. Op basis hiervan is besloten om de bewaking bij CTP B bij deze twee DOAC’s aan te passen van ‘onbekend’ naar ‘geen nadelige effecten bekend’.

De adviezen zijn ook aangepast op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.

Maaike Diesveld
Maaike Diesveld
Apotheker Medicatiebewaking
Elise Ringeling
Elise Ringeling
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?