2-7-2024

Medicatiebewakingsadviezen bij 'Ziekte van Parkinson' herzien

Medicatiebewaking Health Base

KNMP en Stichting Health Base hebben de medicatiebewakingsadviezen bij de contra-indicatie ‘Ziekte van Parkinson’ in samenwerking met Punt voor Parkinson herzien. De medicatiebewakingsadviezen zijn na publicatie beschikbaar via de G-Standaard en Pharmabase. De volledige achtergrondinformatie en beoordelingsrapporten zijn te raadplegen via de Commentaren Medicatiebewaking van Health Base en de KNMP Kennisbank.

De medicatiebewakingsadviezen zijn uitgewerkt door farmaciestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van klinisch apotheker Clementine Stuijt, werkzaam bij Punt voor Parkinson. De multidisciplinaire werkgroep Contra-indicaties van KNMP en Stichting Health Base heeft de conceptadviezen vervolgens beoordeeld.  

Klinisch relevante uitkomstmaten 

De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door motorische symptomen, maar ook de niet-motorische symptomen hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit van leven. Daarom zijn zowel motorische als niet-motorische symptomen, zoals cognitieve achteruitgang, stemmings- en angstklachten, slaapstoornissen en autonome dysfunctie, relevante uitkomstmaten. Meer informatie is te vinden in het opgestelde kader, te vinden via Commentaren Medicatiebewaking en de KNMP Kennisbank.

Tabel Parkinson

* Onder anticholinerge bijwerkingen vallen onder andere verwardheid, hallucinaties en cognitieve achteruitgang. Patiënten met de ziekte van Parkinson zijn hier gevoeliger voor.

Maaike Diesveld
Maaike Diesveld
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?