18-10-2023

Meer aandacht voor persoonlijke informatie GIP

Pharmacom GIP
Meer aandacht voor persoonlijke informatie GIP
Verbeteringen in ontwerp GIP: alle persoonlijke informatie nu vooraan

Vanaf 21 november ziet de GIP er iets anders uit dan u gewend bent. Alle informatie in de GIP die het document persoonlijk maakt, staat straks zoveel mogelijk vooraan. Dit is het resultaat van onderzoek naar de begrijpelijkheid van de GIP (Geneesmiddel Informatie voor de Patiënt).

De afgelopen jaren heeft de afdeling Patiënteninformatie twee onderzoeken uitgevoerd onder patiënten in de apotheek. Hierbij werd getest of zij informatie in de GIP konden vinden en begrijpen, en of zij zich realiseerden dat deze informatie persoonsgebonden was. Het unieke van de GIP is namelijk dat deze op maat kan worden gemaakt voor een specifieke patiënt, met tips en adviezen die specifiek gelden voor zijn of haar geslacht en leeftijd, en voor apotheken die werken met Pharmacom tevens met persoonlijke adviezen die passen bij de contra-indicaties en optredende interacties van de patiënt.

Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat patiënten zich niet altijd realiseren dat de GIP een gepersonaliseerd document is. In dit onderzoek is ook vastgesteld aan welke elementen de patiënt herkent dat het om persoonlijke informatie gaat. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn toegepast in het tweede onderzoek, waarna is getest of patiënten zich nu beter realiseren dat de informatie in de GIP alleen is bedoeld voor hunzelf. 

Met de resultaten uit beide onderzoeken zijn nu een aantal wijzigingen doorgevoerd in de GIP. Deze worden dit najaar zichtbaar. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen alvast verder toegelicht.

Persoonlijk samengesteld

Bovenaan de GIP, onder de naam en het adres van de patiënt en voorafgaand aan de medicijninformatie, komt de zin “Deze informatie is persoonlijk samengesteld en niet geschikt voor anderen.” Patiënten weten dan direct dat het gaat om een gepersonaliseerd document. Bovendien zullen zij zo ook alerter worden op de persoonlijke elementen in de GIP, zoals informatie over hun eigen geneesmiddelgebruik, interacties en contra-indicaties. Voorheen stond in de disclaimer, in aangepaste vorm, vermeld dat de medicijninformatie persoonlijk was samengesteld. Patiënten bleken deze informatie in de praktijk vaak te missen.


Volgorde rubrieken aangepast

Om snel te kunnen zien dat de GIP persoonlijke informatie bevat, wordt de volgorde van de rubrieken in de GIP aangepast. De informatie waaraan de patiënt herkent dat het om persoonlijke informatie gaat, staat dan zo zoveel mogelijk op de eerste pagina. Concreet betekent dit het volgende:

  • De rubriek ‘Voor u dit medicijn gaat gebruiken’ volgt straks direct na de rubriek ‘Werking’ op de eerste pagina. In deze rubriek staan de medicatiestatus (overzicht van de door de patiënt gebruikte medicijnen; alleen bij de GIP in Pharmacom) en eventuele persoonlijke adviezen over het gebruik van medicijnen samen (interacties). Ook bevat deze rubriek informatie over gebruik van andere ziekten of klachten, met eventueel een persoonlijk advies over een contra-indicatie. De patiënt ziet zo sneller dat de GIP persoonlijk en op maat is.
  • De rubriek bijwerkingen staat straks verder naar achteren, na de rubriek ‘Het gebruik van dit medicijn’. Dit past beter bij de verwachting en behoefte van de patiënt: patiënten geven aan dat zij eerst willen weten wat de werking van het medicijn is, wat je moet weten voor je het medicijn mag gebruiken en hoe je het medicijn moet gebruiken. De informatie over bijwerkingen wordt nog steeds gevonden, ook al staat het nu wat verder naar achteren.


Verplaatsing organisatiegegevens

Om ruimte te maken op de eerste pagina, verplaatsen de organisatiegegevens van de apotheek (adres, contactgegevens) naar de laatste pagina. Het logo van de apotheek blijft wel zichtbaar op de eerste pagina.


Overige wijzigingen

In het begin van de rubriek ‘Het gebruik van dit medicijn’ wordt een extra tussenkopje ‘Hoe gebruiken’ toegevoegd. Met dit kopje is informatie over hoe en wanneer gebruiken van het medicijn makkelijker te vinden.

Daarnaast zijn er nog enkele kleine problemen opgelost en wensen doorgevoerd die op het eerste oog niet direct merkbaar zijn.

De nieuwe GIP gaat dinsdagavond 21 november 2023 live!

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het nieuwe ontwerp van de GIP? Neem dan contact op met de afdeling Patiënteninformatie via:

Roelien Janssen
Roelien Janssen
Apotheker Patiënteninformatie
Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie
Ellen Davidse
Ellen Davidse
Apotheker Patiënteninformatie
Plonja Gudde
Plonja Gudde
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer inhoudelijke informatie over dit artikel?