1-5-2024

Melding uit de praktijk: ‘Werking op Etiket'

Pharmacom Medicatiebegeleiding

Zo nu en dan krijgen we de vraag waarom de ‘Werking op Etiket' (WoE) niet overeenkomt met de indicatie die de patiënt heeft. Veel geneesmiddelen worden voor verschillende indicaties gebruikt. Een voorbeeld van zo’n geneesmiddel is de SGLT2-remmer dapagliflozine.


Wat is de WoE?

WoE-teksten staan op het etiket en beschrijven bondig en eenvoudig wat de werking of de indicatie van een geneesmiddel is. Voorbeelden zijn **ADHD** bij methylfenidaat of **diabetes** bij insuline. Patiënten zien daardoor snel waarvoor hun geneesmiddel is bedoeld.

WoE op maat door contra-indicaties (CI’s)

De WoE is een uniek product dat door contra-indicaties op maat op het etiket kan worden afgedrukt. Dit biedt de mogelijkheid om bij geneesmiddelen met meerdere indicaties waarvoor een contra-indicatie bestaat de werking/indicatie van het geneesmiddel toch specifiek weer te kunnen geven op het etiket.

Voorbeeld dapagliflozine (Forxiga):

Dapagliflozine is geregistreerd voor toepassing bij diabetes mellitus, hartfalen en chronische nierschade. Afhankelijk van welke contra-indicatie(s) bij de patiënt zijn vastgelegd in het apotheekinformatiesysteem, verschijnt de volgende tekst op het etiket:

CI diabetes mellitus: * * diabetes * *
CI hartfalen: * * hart * *
Beide CI’s óf geen CI’s: * * diabetes of hart * *

Chronische nierschade nemen we voor nu niet op, vanwege de correlatie met diabetes mellitus en hartfalen. Toepassing slechts voor nieren zonder aanwezigheid van andere contra-indicaties is waarschijnlijk beperkt.Advies voor in de praktijk

Kortom, de WoE is afhankelijk van de contra-indicaties die in het apotheekinformatiesysteem staan. Het is dus belangrijk dat deze goed in uw apotheekinformatiesysteem staan. Klopt de WoE op het etiket niet? Check dan eerst de contra-indicaties bij de patiënt in het apotheekinformatiesysteem.

Heeft u nog vragen over de WoE of de andere teksten op het etiket? Neem dan contact op met de afdeling Patiënteninformatie via patienteninformatie@healthbase.nl.

Roelien Janssen
Roelien Janssen
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze begrijpelijke etiketteksten?