30-1-2024

Minder signalen bij levothyroxine

Pharmacom Medicom Medicatiebewaking

Bij het combineren van twee verschillende sterktes van hetzelfde geneesmiddel kunnen verschillende signaalsoorten naast elkaar en veelvuldig optreden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij levothyroxine. Bij het aanschrijven van twee verschillende sterktes levothyroxine, komen veel signalen op. Thyreomimetica zijn dan ook oververtegenwoordigd in het totaal aantal medicatiebewakingssignalen.

Signaalreductie

In het kader van signaalreductie zijn de huidige signalen bij levothyroxine herbeoordeeld op relevantie. Na een zorgvuldige afweging is besloten per 1 februari de dubbelmedicatie(DM)-signalen te laten vervallen bij levothyroxinepreparaten.

Levothyroxine wordt vaak bewust in twee verschillende sterktes naast elkaar gegeven, en hier zal dan geen DM-signaal meer omhoogkomen. Bewaking op pseudo-dubbelmedicatie (PD) bij levothyroxine blijft wel bestaan.

Emma de Ruiter
Emma de Ruiter
Apotheker Business Development

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?