6-6-2024

NEN-norm 7505 vernieuwd

Medicom Health Base Huisartsenzorg Pharmacom

Na een uitgebreid reviewproces heeft Stichting Health Base in samenwerking met Z-index en Nederlandse Norm (NEN) de NEN-norm 7507 geactualiseerd. De nieuwe norm beschrijft de actuele stand van zaken betreffende de opbouw van de G-standaard en Pharmabase. De vernieuwde norm vervangt de versie uit 2016. Beide databases zijn hiermee opnieuw beschreven. Binnenkort zal de nieuwe norm op www.nen.nl worden gepubliceerd.

De NEN 7507 beschrijft de kenmerken die nodig zijn voor de processen van het voorschrijven, bestellen, afleveren, toedienen, declareren en de medicatiebewaking. Voor apothekers en huisartsen is de NEN 7507-norm van belang, omdat deze de structuur weergeeft die de basis vormt van de geneesmiddeleninformatie in het apotheek- of huisartsinformatiesysteem.

Marijn Zeemeijer
Marijn Zeemeijer
Apotheker

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over de Pharmabase?