31-5-2023

Nieuwe en gewijzigde zorgprotocollen

Zorgprotocollen Medicom

De volgende wijzigingen zijn per 1 juni doorgevoerd in de protocollen na de redactiecommissievergadering zorgprotocollen (RCZP). Zie voor overwegingen en achtergronden het volledige verslag het Medicom klantportaal.

Algemeen

 • De naamgeving van de tabbladen binnen de landelijk beschikbare Health Base ketenzorgprotocollen is zoveel mogelijk geüniformeerd.
 • Het tabblad ‘ketenzorg’ of ‘inleiding’ heet voortaan overal ‘ketenzorg’.
 • De leefstijl vragen komen in alle protocollen op een apart tabblad ‘leefstijl’.
 • Het tabblad evaluatie/conclusie heet vooraan overal evaluatie.
 • Het tabblad Plan/zorgplan/IZP/Advies heet vooraan overal ‘IZP’ (individueel zorgplan).
 • Spirometrie/voetonderzoek/fundusscreening komen op een eigen tabblad. Respectievelijk ‘spiro’, ‘voet’ en ‘oog’. Behalve in het chronische zorgprotocol, daar komen voetonderzoek en fundusscreening op 1 tabblad (‘voet/oog’) in verband met het grote aantal tabbladen in dit protocol.
 • De volgorde van de tabbladen in de ketenzorgprotocollen wordt registratie-anamnese-leefstijl-risico-streefw-biometrie-voet-oog-spiro-lab-aanvullend-IZP

Bloeddrukmetingen

In de ketenzorgprotocollen is onder de 30-minuten meting en 24-uurs meting een buttonlink toegevoegd naar de volledige ‘subprotocollen’, waar deze bloeddrukmetingen geheel ingevuld kunnen worden.

Chronisch zorgprotocol

De vraag ‘Nieuwe longaanval astma/COPD’ is verwijderd.

Ouderenzorg

De volgende vragen zijn toegevoegd:

 • CIZ-indicatie (tabblad algemeen)
 • Baxter ja/nee (tabblad medicatie)
 • OLD subprotocol (tabblad lijsten)
 • TFI subprotocol (tabblad lijsten)
 • IADL subprotocol (tabblad lijsten)
 • Barthel subprotocol (tabblad lijsten)
 • ISAR-PC subprotocol (tabblad lijsten)

Het subprotocol gesprek levenseinde is verplaatst naar een eigen tabblad.

Urineonderzoek/ UWI

De vraag ‘risico op SOA’ wordt zowel bij mannen als vrouwen getoond.
De vraag ‘koorts’ is als aparte Ja/Nee vraag gesteld in plaats van als keuze in de lijst met klachten.

Gesprek levenseinde/behandelwensen/ACP

De vraag ‘patiënt geeft toestemming voor het delen van deze gegevens’ is verwijderd.

Nieuwe protocollen

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige
Wouter Schuurman
Wouter Schuurman
Huisarts

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?