4-7-2023

Nieuwe en vervallen interacties in de medicatiebewaking

Medicatiebewaking Pharmacom

Als onderdeel van de grote jaarlijkse update van de medicatiebewaking door Health Base zijn de volgende interacties toegevoegd of komen te vervallen.

Er zijn twee nieuwe interacties opgenomen in de medicatiebewaking.

IA 838 sonidegib - CYP3A4-remmers

Sonidegib is een oncolyticum dat wordt gebruikt bij lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom. Het is een substraat voor het cytochroom P450 iso-enzym CYP3A4. CYP3A4-remmers kunnen de spiegel van sonidegib klinisch relevant verhogen waardoor de kans op bijwerkingen zoals spiertoxiciteit toeneemt.

IA 537 lenacapavir – overige middelen

Lenacapavir is een nieuw middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van volwassenen met een hiv-1-infectie. Mogelijke wisselwerkingen tussen lenacapavir en andere geneesmiddelen zijn opgenomen in de medicatiebewaking. Meer informatie over de opgenomen interacties is te vinden in Commentaren Medicatiebewaking.

De volgende interacties zijn vervallen

IA 345: antimicrobiële middelen – biologicals

In overleg met diverse deskundigen (specialisten) en eerstelijnsapothekers en huisartsen is de relevantie van dit signaal opnieuw beoordeeld. In strikte zin is het geen interactie tussen 2 geneesmiddelen, maar wordt een signaal gegeven dat gebruikt wordt om te overwegen of (tijdelijk) stoppen van het biological nodig of wenselijk is.

Patiënten die biologicals gebruiken worden door de voorschrijver duidelijk geïnformeerd over onderdrukking van de afweer en verhoging van het infectierisico, en geïnstrueerd om bij tekenen van een infectie contact op te nemen met de polikliniek. Signalering van de ‘interactie’ heeft daardoor weinig toegevoegde waarde. Bovendien kan het signaal tot verwarring leiden in situaties waarin het antibioticum profylactisch wordt toegepast naast het biological. De uiteindelijke conclusie is dat deze interactie geen meerwaarde (meer) heeft.

IA 726 cabergoline – domperidon

Deze interactie wordt vanaf nu in IA 429 dopaminerge middelen - anti-emetica (dopamine-antagonisten) bewaakt.

IA 822 olaparib – enzyminductoren en IA804 venetoclax – enzyminductoren

Deze interacties zijn samengevoegd met de proteasoomremmers in IA 395 overige oncolytica – enzyminductoren. Er is geen inhoudelijke wijziging doorgevoerd.

Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap
Suzanne de Klerk
Suzanne de Klerk
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?