30-10-2023

Nieuwe etikettekst om effectiviteit semaglutide tabletten te bevorderen

Pharmacom Medicatiebegeleiding GIP

Melding uit de praktijk

Afgelopen maand ontving de afdeling Patiënteninformatie een melding over het inname-advies van semaglutide tabletten bij het beheersen van diabetes type 2. Het verzoek was om op het etiket meer aandacht te besteden aan de beperkte hoeveelheid water waarmee semaglutide tabletten moeten worden ingenomen.

In de informatie van de fabrikant wordt namelijk aangegeven dat de tabletten in zijn geheel moeten worden doorgeslikt met een slok water (maximaal met 120 ml water). Dit advies is gebaseerd op onderzoeken waaruit bleek dat de absorptie van semaglutide vermindert bij gelijktijdige inname van grote hoeveelheden water. Aangezien de biologische beschikbaarheid van semaglutide beperkt is (1%), is het belangrijk dat deze niet verder afneemt.

De afdeling Patiëntinformatie heeft naar aanleiding van deze melding en na overleg met de fabrikant besloten om extra aandacht aan het inname-advies van semaglutide tabletten te besteden.

Volledig inname-advies semaglutide tabletten in de GIP

Per 1 november zal daarom de etikettekst ‘Innemen met een slok water’ op het etiket van de semaglutide tabletten verschijnen. Door middel van deze etikettekst hopen we de patiënt een trigger te geven over de hoeveelheid water waarmee semaglutide moet worden ingenomen. In de GIP wordt het volledige inname-advies rondom water opgenomen:

Innemen met een slok water. Gebruik niet meer dan een half glas water om de tablet in te nemen.

Op deze manier hopen we effectief gebruik van semaglutide tabletten te bevorderen.

Maaike Faay
Maaike Faay
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over medicatiebegeleiding?