18-4-2023

Nieuwe EUC naam- en sterkteverwisseling

Pharmacom Medicom Medicatiebegeleiding

Geneesmiddelen met namen of sterktes die erg op elkaar lijken kunnen per ongeluk verwisseld worden. Daarom zijn sinds 2016 in Pharmacom en Medicom zogenaamde Eerste Uitgifte Controle (EUC)-signalen opgenomen, die waarschuwen voor potentiële naams- of sterkteverwisseling. 

Deze EUC-signalen kunnen helpen bij het per ongeluk verwisselen van sterk op elkaar lijkende namen of sterktes. Health Base evalueert periodiek in samenwerking met de Redactiecommissie Medicatiebewaking of deze signalen nog relevant zijn en of er nieuwe signalen bij moeten komen.

Deze herbeoordeling is belangrijk om een goede balans tussen signaalwaarde en signaalmoeheid te bevorderen. Bij de herbeoordeling worden de ervaringen uit de praktijk meegenomen, alsmede meldingen die gedaan worden bij het meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) over verwisselingen.

Gewijzigde EUC-signalen per 2023

Op basis van de laatste herbeoordeling worden er per 1 mei twee nieuwe EUC-signalen opgenomen en komen twee EUC-signalen te vervallen.

Meer achtergrondinformatie EUC-signalen

Meer informatie over de onderbouwing van deze EUC-signalen is te vinden in het achtergrondartikel in het Pharmaceutisch Weekblad: Goede balans tussen signaalwaarde en signaal moeheid is belangrijk >> 

Dunja Dogan
Dunja Dogan
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?