3-5-2024

Nieuwe voorlichting MFB’s voor vrouwen met hypothyreoïdie

UI-online Medicatiebegeleiding

Betere begeleiding zwangere vrouwen met traag werkende schildklier is nodig om het risico op ernstige complicaties te verminderen. Daarom zijn er nieuwe voorlichting MFB’s ontwikkeld en is bijbehorend voorlichtingsmateriaal toegevoegd aan UI-online.

Per 1 mei zijn de volgende Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) toegevoegd:

  • Schildklierhormoon in fertiele leeftijd: verhoog dosis T4 bij zwangerschap.
  • Schildklierhormoon bij vrouw met kinderwens: verhoog dosis T4 bij zwangerschap.

MFB's zijn een belangrijk instrument om optimale zorg voor jouw individuele patiënt te leveren. Het doel van deze MFB’s is om vrouwen in de fertiele leeftijd (16 t/m 42 jaar) die schildklierhormonen gaan gebruiken bij een traag werkende schildklier en zwanger willen worden, tijdig te informeren over het belang van een goede instelling van de schildklierfunctie.

Betere begeleiding zwangere vrouwen met traag werkende schildklier

Tijdens de zwangerschap neemt de schildklierhormoonbehoefte al vroeg toe. De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen adviseert om bij vrouwen met hypothyreoïdie de dosis levothyroxine met 25% te verhogen direct aan het begin van de zwangerschap. Dit om het risico op ernstige complicaties te verminderen. In de praktijk gebeurt dat echter niet altijd, heeft recentelijk onderzoek (maart 2024) van Lareb en Huisarts & Wetenschap aangetoond. Er is daarom meer alertheid nodig bij de behandeling van zwangere vrouwen met hypothyreoïdie.

Om dit ook goed onder de aandacht te brengen bij deze patiëntengroep, is er een leaflet gemaakt (VI-530 Zwangerschap en een te langzaam werkende schildklier). Deze is via receptverwerking in de AIS-en gedurende een kwartaal gekoppeld aan alle uitgiften van levothyroxine bij vrouwen in de leeftijd tussen 16 en 42 jaar. Voor CGM gebruikers is dit geregeld via de daarvoor gemaakt SUI-MFB’s.

Luuk Roelofsen
Luuk Roelofsen
Manager UI-online

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over de uitgiftebegeleiding UI-online?