26-3-2024

Onderzoek begrijpelijkheid instructies op het etiket

Medicatiebegeleiding GIP Onderzoek
Onderzoek begrijpelijkheid instructies op het etiket

“Kan reactievermogen beïnvloeden – Ik kan dan uitslag krijgen of zoiets?”


Mensen die laaggeletterd zijn en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om de gebruiksinstructies op het etiket van hun medicijn te begrijpen. Als je de informatie niet snapt, kun je deze ook niet juist toepassen.

Als Health Base zetten we ons in voor uniforme, begrijpelijke patiënteninformatie via alle kanalen en in elke vorm: digitaal, mondeling en op papier. Op het etiket staan de belangrijkste instructies die patiënten moeten aanzetten tot het goed innemen van hun medicijnen, zoals ‘2x per dag 2 capsules’. De beperkte ruimte op het etiket zorgt ervoor dat de instructies kort en bondig geformuleerd zijn waardoor ze minder begrijpelijk zijn. 

Daarom hebben we kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de begrijpelijkheid van instructies op de etiketten van geneesmiddelverpakkingen en de rol van gezondheidsvaardigheden. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de etiketteksten.

Zo zeggen we bijvoorbeeld niet:

  • ‘gebruik zo nodig’, maar zeggen we waarvoor iets nodig is, bijvoorbeeld ‘bij pijn’
  • ‘2 maal daags 2 tabletten', maar zeggen we, 'ochtend: 2 tabletten, avond: 2 tabletten'

Deze bevindingen zijn voor een deel gebaseerd op interviews met patiënten. Voorbeeld reactie patiënt op de instructie '2 maal daags 2 tabletten:
“Nou ja ook hierbij vraag je je af wanneer twee keer per dag. Maar ja ik zou het gewoon verspreiden, maar dat kan ’s middags en ’s avonds zijn of ’s ochtends en ’s middags. Dat is dan wel onduidelijk.”

Lees meer over het onderzoek en de resultaten in het artikel in het Tijdschrift voor Taalbeheersing. 

Richtlijn voor het opstellen van begrijpelijke etiketteksten

Uit de literatuur is gebleken dat etiketteksten voor de gemiddelde gebruiker van geneesmiddelen te moeilijk zijn. Dit komt onder andere doordat gebruiksadviezen en -waarschuwingen veel moeilijke woorden bevatten
en vaak niet concreet beschreven zijn. Om u te helpen met het opstellen van begrijpelijke gebruiksadviezen en gebruikswaarschuwingen op het etiket, hebben we een richtlijn met handvatten samengesteld. 

Deze richtlijn is gebaseerd op aanbevelingen over de volgende onderwerpen:

Aanbeveling 1: het aantal boodschappen per etiketregel
Aanbeveling 2: de werkwoordsvorm in etiketteksten
Aanbeveling 3: de schrijfwijze van getallen
Aanbeveling 4: eenvoudig taalgebruik
Aanbeveling 5: specifieke en concrete etiketteksten
Aanbeveling 6: ontkenningen

Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze begrijpelijke etiketteksten?