6-2-2024

Onderzoek naar implementatie richtlijnen over medicijnen in het verkeer

Health Base Medicatiebegeleiding Onderzoek
Onderzoek naar implementatie richtlijnen over medicijnen in het verkeer

20 jaar na de introductie van de FIP richtlijnen en 10 jaar na DRUID, hebben slechts 5 Europese farmacie organisaties richtlijnen over het veilig gebruik van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden geïmplementeerd. Dit blijkt uit de evaluatie voor Nationale Apotheek Organisaties, waar Leonie Bogaard en Sander Borgsteede vanuit Health Base aan hebben bijgedragen. 

Voorbeelden van succesvolle implementaties die o.a. in Nederland zijn gedaan zijn ondersteuning (ICT), ondersteuning in apotheek informatiesystemen en publieke campagnes. Een van de conclusies van de gepubliceerde evaluatie is dat implementatie een essentieel onderdeel dient te zijn van projecten die farmaceutische zorginterventies ontwikkelen. De in de publicatie beschreven best practices kunnen een voorbeeld zijn voor implementatie door andere landen.

De volledige publicatie:

DRUID-project

Het Europees project DRUID staat voor “Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines”. De bedoeling ervan is om het onveilig rijden onder invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op een meer geïntegreerde manier aan te pakken.


FIP richtlijnen

De Internationale Farmacie Federatie (FIP) heeft in 2004 een aanpak ontwikkeld over hoe apothekers adviezen over medicatie en autorijden kunnen integreren in de apotheekpraktijk. In 2014 werd een FIP-richtlijn gelanceerd om apothekers te ondersteunen bij het voorlichten van patiënten over veilig gebruik van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Leonie Bogaard
Leonie Bogaard
Apotheker Medicatiebewaking
Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over deze publicatie?