5-3-2024

Patiëntenperspectieven op digitale en papieren geneesmiddelinformatie

Medicatiebegeleiding GIP Onderzoek
Patiëntenperspectieven op digitale en papieren geneesmiddelinformatie

Hoe wil de patiënt informatie over medicijnen het liefste ontvangen, naast de mondelinge informatie? Op papier, als pdf, online met een uitklapmenu of video? En is er een relatie tussen de voorkeur van de patiënt en de gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden van deze patiënt? Dit onderzocht Cecile in haar stageperiode bij Health Base.

Cecile: “Ik zit nu in het laatste jaar van de master Farmacie. Tijdens dit laatste jaar doe je als Farmaciestudent een onderzoek van een half jaar. Ik wilde graag een onderzoek doen die te maken had met communicatie richting de patiënt. Het liefst een onderzoek waarbij ik niet met cijfers zou gaan werken, maar met de patiënt in gesprek kon gaan. Stichting Health Base bood mij de kans om in verschillende openbare apotheken patiënten te interviewen. Tegelijkertijd kon ik kennismaken met een organisatie buiten de apotheek om waar je als apotheker kan werken.“


Mening patiënt over schriftelijke informatie van de apotheek 

Schriftelijke informatie over medicijnen is naast de mondelinge informatie die de patiënt aan de balie kan krijgen een extra bron om informatie in op te zoeken. Op dit moment zijn er verschillende typen informatie beschikbaar, zoals op papier, als een pdf-versie, een online versie met een uitklapmenu of een video. De digitale informatie kan op verschillende manieren aan de patiënt verstrekt worden. De apotheken kiezen vaak zelf welk type informatie en op welke manier ze de informatie aan de patiënt aanbieden (of opsturen). Het was nog niet onderzocht hoe patiënten de informatie het liefst zouden willen ontvangen.

Doel

Mijn stage had daarom als doel om het perspectief van patiënten over de verschillende typen informatie en manieren van ontvangst te onderzoeken. Ook heb ik onderzocht of er een relatie was tussen de voorkeur van de patiënten voor het type informatie en de gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden van de patiënt. Hierbij is er gekeken naar barrières en bevorderende factoren voor het lezen van de verschillende typen informatie. Om dit te onderzoeken heb ik 23 patiënten geïnterviewd in verschillende openbare apotheken, en 1 focus groep georganiseerd met patiënten boven de 55 jaar.

Biedt de patiënt verschillende typen informatie aan

Barrières en bevorderende factoren voor het lezen van de verschillende typen informatie:

  • Een veelgenoemde bevorderende factor voor het raadplegen van digitale informatie was bijvoorbeeld de mogelijkheid om informatie snel te kunnen vinden.
  • Een barrière bleek dat het meer moeite kost om de digitale informatie te bereiken. Daarom gaven enkele patiënten de voorkeur voor informatie op papier.
  • We zagen dat alle patiënten met inadequate digitale vaardigheden de voorkeur gaven aan papieren informatie.

Hieruit kunnen we concluderen dat inadequate digitale vaardigheden een indicator kan zijn voor de voorkeur voor papieren informatie. Toch blijft het moeilijk om voorkeuren van patiënten te differentiëren op basis van karakteristieken. Om die reden is het belangrijk om meerdere typen informatie aan te bieden in de apotheek.

In gesprek met de patiënt over gewenste type informatie

Het aanbieden van meerdere typen informatie in de apotheek is een belangrijk punt wat ook in de interviews en in de focusgroep werd aangegeven door meerdere patiënten. Om aan te sluiten bij de wensen van de specifieke patiënt is het belangrijk dat de apotheek in gesprek gaat met de patiënt over het gewenste type informatie. Door aan te sluiten bij de wensen van de patiënt kan deze er het beste gebruik van maken.


Afronding stage

Cecile: "De resultaten van mijn onderzoek heb ik gedeeld met Health Base. Ik vond het erg leuk om patiënten te interviewen. Hierbij heb ik niet alleen meer geleerd over het onderwerp, maar ook over mijn eigen communicatieve vaardigheden. Daarnaast vond ik het ook heel leuk om de organisatie te leren kennen en te kunnen sparren met collega’s van de afdeling Patiënteninformatie over de resultaten. Ik heb een hele leuke en leerzame onderzoeksperiode gehad!”

Maaike Faay
Maaike Faay
Apotheker Patiënteninformatie
Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie
Lisse Commandeur
Lisse Commandeur
Apotheker/Onderzoeker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze patiënteninformatie?