4-7-2023

Per 1 december 2023 vervallen de aparte contra-indicaties

Pharmacom Medicatiebewaking

Voor het leverenzym CytochroomP450 (CYP)2B6 zijn momenteel verschillende contra-indicaties beschikbaar. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de allelvariant *5 van CYP2B6 geen variabele activiteit heeft zoals eerder gedacht. De aparte adviezen zijn daarom niet meer nodig.

De contra-indicaties voor *5 komen per 1 december 2023 te vervallen. Hieronder wordt uitgelegd hoe de CI voor het CYP2B6 polymorfisme moet worden omgezet.

Per 1 december 2023 vervallen de aparte contra-indicaties voor CYP2B6 met allelvariant *5. Voortaan wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de indeling Normal Metabolizer (NM), Intermediate Metabolizer (IM) en Poor Metabolizer (PM). De te vervallen CI’s CYP2B6*1/*5, CYP2B6*5/*5 en CYP2B6*5/*6 of *5/*18 dienen in Pharmacom en Medicom handmatig te worden omgezet naar de juiste corresponderende CI.

Voorheen werd verondersteld dat in aanwezigheid van allelvariant CYP2B6*5 het enzym zowel volledig functioneel als verminderd functioneel kan zijn, afhankelijk van het betreffende geneesmiddel. Recente onderzoeken laten echter zien dat allelvariant CYP2B6*5 altijd tot een volledig functioneel enzym leidt voor alle geneesmiddelen.

Als gevolg hiervan worden patiënten met genotype CYP2B6*1/*5 en CYP2B6*5/*5 beschouwd als CYP2B6-NM en patiënten met genotype CYP2B6*5/*6 en CYP2B6*5/*18 als CYP2B6-IM.

Handmatig omzetten vervallen CI's

Geadviseerd wordt om in Pharmacom of Medicom een uitdraai te maken van patiënten bij wie op dit moment CI 574 CYP2B6*1/*5, CI 575 CYP2B6*5/*5 of CI 576 CYP2B6*5/*6 of *5/*18 is vastgelegd. Deze vastgelegde te vervallen CI’s dienen in de patiëntdossiers handmatig te worden omgezet volgens onderstaande tabel. Medicatiebewaking hoeft niet opnieuw uitgevoerd te worden, omdat de wijzigingen geen invloed hebben op gecontra-indiceerde geneesmiddelen.

Overzicht omzetting te vervallen contra-indicatie (CI) nummers:

Vastgelegde CI

Handmatig omzetten naar

CI 574 CYP2B6*1/*5

CI 551 Normal metabolizer

CI 575 CYP2B6*5/*5

CI 551 Normal metabolizer

CI 576 CYP2B6*5/*6 of *5/*18

CI 552 Intermediate metabolizer

Suzanne de Klerk
Suzanne de Klerk
Apotheker Medicatiebewaking
Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?