1-5-2024

Positieve Gezondheid direct geïntegreerd in Medicom

Huisartsenzorg Medicom Zorgprotocollen Consult Voorbereidende Vragenlijsten

Per 1 mei is Positieve Gezondheid geïntegreerd in één systeem via de aanvullende modules Slimme Protocollen en Consult Voorbereidende Vragenlijsten in Medicom. Een mooie stap in het werkproces en het persoonsgerichter maken van de zorg.


Positieve Gezondheid legt de nadruk op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid en niet zozeer op de ziekte zelf. Dit maakt meer persoonsgerichte zorg mogelijk.

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid:

  • lichaamsfuncties
  • mentaal welbevinden
  • zingeving
  • kwaliteit van leven
  • meedoen en dagelijks functioneren

Deze bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Gezondheid in beeld via ‘het spinnenweb’ in Medicom

Via de aanvullende modules Slimme Protocollen en Consult Voorbereidende Vragenlijsten, wordt de gezondheid van de patiënt in beeld gebracht middels ‘het spinnenweb’, dat is gebaseerd op de bovenstaande 6 dimensies. Dit spinnenweb is een gesprekshulpmiddel voor zorgmedewerkers om samen met de patiënt en familie te bespreken wat nodig is om de gezondheid van het welbevinden van deze persoon te vergroten.


Afbeelding: spinnenweb in Medicom


De komende tijd informeren wij u vanuit Health Base en PharmaPartners verder over het gebruik en de waarde van Positieve Gezondheid in Medicom.

Loes zûm Grotenhof
Loes zûm Grotenhof
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze protocollen of consult voorbereidende vragenlijsten?