1-2-2024

Probleem- en zorgsituatie eenvoudig in kaart met CVV 'TraZAG'

Medicom Consult Voorbereidende Vragenlijsten
Probleem- en zorgsituatie eenvoudig in kaart met CVV 'TraZAG'

De Consult Voorbereidende Vragenlijst 'TraZAG' is nu beschikbaar. Deze vragenlijst kan naar de patiënt worden verstuurd en de antwoorden worden opgenomen in het TraZAG-protocol in Medicom.

Het TraZAG (TRAnsmurale Zorg Assessment Geriatrie) is een assessmentinstrument dat onder andere door praktijkverpleegkundigen/ondersteuners ouderenzorg in huisartsenpraktijken wordt gebruikt om op een gestructureerde manier de probleem- en zorgsituatie van de patiënt in kaart te brengen.
 

De TraZAG bestaat uit 3 stappen

Het TraZAG bestaat uit drie stappen: de basisstap, de eerste vervolgstap en de diepgaande verkenning. 

  • In de basisstap wordt een korte vragenlijst gebruikt, ook wel het startdocument genoemd.
  • Naar aanleiding van dit startdocument worden suggesties gedaan voor het verder in kaart brengen van probleemgebieden in de eerste vervolgstap.
  • Bij de diepgaande verkenning is het mogelijk om meer gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen te verzamelen. Voor deze suggesties en diepgaande verkenning worden aanvullende lijsten gebruikt.

Verminderen registratielast

Met de CVV-module is het mogelijk om het TraZAG Startdocument, de aanvullende lijsten of de volledige TraZAG naar de patiënt te sturen. Dit helpt de registratielast te verminderen, zodat u tijdens het consult meer tijd en aandacht kunt besteden aan uw patiënt. Nadat de patiënt of mantelzorger de digitale vragenlijst heeft ingevuld, kunt u de antwoorden inlezen in het protocol en kunt u deze automatisch verwerken in het patiëntendossier.

Via Medicom kunnen de TraZAG-vragenlijsten worden verstuurd. Deze vragenlijsten maken deel uit van de aanvullende module Consult Voorbereidende Vragenlijsten van onze softwarepartner PharmaPartners.

Loes zûm Grotenhof
Loes zûm Grotenhof
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze Consult Voorbereidende Vragenlijsten?