29-3-2024

Protocollen Chadsvac, diepveneuze trombose en longembolie herzien

Huisartsenzorg Zorgprotocollen Medicom

Er is een drietal protocollen herzien naar aanleiding van nieuwe NHG-richtlijnen voor diepveneuze trombose, longembolie (M86) en atriumfibrilleren (M79). Deze drie protocollen zijn bedoeld ter ondersteuning van de huisarts.

In de herziening van de NHG-richtlijn Atriumfibrilleren zijn de adviezen wat betreft eerste voorkeur voor antistolling gewijzigd: bij indicatie voor orale anticoagulantia gaat voortaan de voorkeur uit naar een DOAC.

Bij de herziening van de NHG-richtlijn Diepveneuze trombose en longembolie is er een nieuwe risicoscore voor longembolie gebruikt: het YEARS-algoritme. Verder gaat bij diepveneuze trombose, waarbij orale anticoagulantia geïndiceerd zijn, de voorkeur uit naar een direct werkend oraal anticoagulans (DOAC) boven een vitamine K-antagonist (VKA).

Aanpassing in protocollen

Er bestond al een Medicom-protocol voor de berekening van de Chadsvasc score, die gebruikt wordt bij het inschatten van het risico op trombo-embolische events bij patiënten met boezemfibrilleren. De adviezen voor antistolling in dit protocol zijn in lijn met de herziene NHG-richtlijn Atriumfibrilleren aangepast.

In het bestaande protocol “Beslisregel Longembolie” is nu het YEARS-algoritme toegepast. Verder zijn er zijn aanpassingen gedaan aan gebruikersinformatie in protocol “Beslisregel diepveneuze trombose”, zodat de adviezen omtrent antistolling up-to-date zijn.

Automatische overname in SOEP-regels

Bij gebruikers van de aanvullende slimme protocollenmodule wordt de uitslag van de beslisregel DVT en YEARS-score bij opslaan van het protocol automatisch opgenomen in de SOEP-regels. De afzonderlijke onderdelen en het advies dat uit de protocollen volgt, kunnen met behulp van de pijltjes ook in de SOEP worden overgenomen.

Wouter Schuurman
Wouter Schuurman
Huisarts
Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze zorgprotocollen?