29-3-2024

Protocollen Chadsvac, diepveneuze trombose en longembolie herzien

Huisartsenzorg Zorgprotocollen Medicom

Er is een drietal protocollen herzien naar aanleiding van nieuwe NHG-richtlijnen voor diepveneuze trombose, longembolie (M86) en atriumfibrilleren (M79). Deze drie protocollen zijn bedoeld ter ondersteuning van de huisarts.

In de herziening van de NHG-richtlijn Atriumfibrilleren zijn de adviezen wat betreft eerste voorkeur voor antistolling gewijzigd: bij indicatie voor orale anticoagulantia gaat voortaan de voorkeur uit naar een DOAC.

Bij de herziening van de NHG-richtlijn Diepveneuze trombose en longembolie is er een nieuwe risicoscore voor longembolie gebruikt: het YEARS-algoritme. Verder gaat bij diepveneuze trombose, waarbij orale anticoagulantia geïndiceerd zijn, de voorkeur uit naar een direct werkend oraal anticoagulans (DOAC) boven een vitamine K-antagonist (VKA).

Aanpassing in protocollen

Er bestond al een Medicom-protocol voor de berekening van de Chadsvasc score, die gebruikt wordt bij het inschatten van het risico op trombo-embolische events bij patiënten met boezemfibrilleren. De adviezen voor antistolling in dit protocol zijn in lijn met de herziene NHG-richtlijn Atriumfibrilleren aangepast.

In het bestaande protocol “Beslisregel Longembolie” is nu het YEARS-algoritme toegepast. Verder zijn er zijn aanpassingen gedaan aan gebruikersinformatie in protocol “Beslisregel diepveneuze trombose”, zodat de adviezen omtrent antistolling up-to-date zijn.

Automatische overname in SOEP-regels

Bij gebruikers van de aanvullende slimme protocollenmodule wordt de uitslag van de beslisregel DVT en YEARS-score bij opslaan van het protocol automatisch opgenomen in de SOEP-regels. De afzonderlijke onderdelen en het advies dat uit de protocollen volgt, kunnen met behulp van de pijltjes ook in de SOEP worden overgenomen.

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze zorgprotocollen?