1-3-2023

Protocollen en ketenzorg indicatoren kwetsbare ouderen

Zorgprotocollen Medicom

In 2023 is de basisset indicatoren uitgebreid met indicatoren voor kwetsbare ouderen. In de landelijke ketenzorgprotocollen voor ouderenzorg in Medicom zijn de aanpassingen per 1 maart verwerkt en beschikbaar.

Er zijn een aantal NHG-elementen toegevoegd aan de ketenzorgprotocollen ouderenzorg om aan de indicatoren te kunnen voldoen:

  • Individueel zorgplan (IZP) aanwezig (3882)
  • Datum bespreking in MDO (3982)
  • Datum medicatiebeoordeling (4021)

Daarnaast is één van de indicatoren het percentage patiënten waarbij de ICPC-code A20 (Levenseinde gesprek) is ingevoerd. Omdat een ICPC-code niet via een protocol vastgelegd kan worden, maar aan de episode gekoppeld moeten worden, krijgt de gebruiker ter herinnering aan deze registratie een waarschuwing bij het invullen van het protocol.

Slimme protocollen module

Als u een abonnement heeft op de slimme protocollen module en het element ‘deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg’ positief is ingevuld in het protocol Ouderenzorg, worden de elementen die ingevuld moeten zijn, gemarkeerd met een open sterretje. Als de registratiedatum recent is, wordt het sterretje zwart. Recent betekent in dit geval dat de datum van de medicatiebeoordeling en het MDO minimaal in de afgelopen 2 kalenderjaren een keer ingevuld zijn. De aanwezigheid van het individuele zorgplan dient ooit geregistreerd te zijn. Daarnaast komen de indicatoren die van belang zijn nogmaals op het tabblad ‘Indicatoren’ tevoorschijn, zodat de gebruiker kan controleren of deze zijn ingevuld.

Samenvoegen ouderenzorgprotocollen

Door de doorontwikkeling van de ouderenzorgprotocollen zijn er op dit moment drie verschillende protocollen landelijk beschikbaar, namelijk ‘Ouderenzorg’, ‘Ouderenzorg inklap menu’ en ‘Ouderenzorg met zorgplan’. Deze protocollen zullen samengevoegd worden in het meest gebruikte protocol (Ouderenzorg) met behoud van alle functionaliteiten.

Bekijk hier het overzicht van alle protocollen in Medicom.

Loes zûm Grotenhof
Loes zûm Grotenhof
Farmakundige
Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige

Meer weten?