3-7-2023

Publicatie advies contra-indicatie pulmonale hypertensie

Health Base Pharmacom Medicatiebewaking

Per 1 juli 2023 publiceren KNMP en Health Base de eerste medicatiebewakingsadviezen bij de contra-indicatie pulmonale hypertensie. Iets wat voorheen niet mogelijk was voor deze contra-indicatie. Een belangrijke stap vooruit om de juiste zorg te kunnen bieden aan patiënten met deze aandoening.

De medicatiebewakingsadviezen zijn beschikbaar via de G-Standaard en PharmaBase. Voor de contra-indicatie pulmonale hypertensie is beoordeeld of bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden gebruikt mogen worden bij de patiënten met pulmonale hypertensie. Bij deze patiënten is de bloeddruk in de longslagaders abnormaal hoog. U kunt de volledige achtergrondinformatie en beoordelingsrapporten raadplegen via Commentaren Medicatiebewaking en de KNMP Kennisbank.

Bij welke patiënten legt u de contra-indicatie pulmonale hypertensie vast? 

De medicatiebewakingsadviezen zijn specifiek bedoeld voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) of met chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH). Als patiënten pulmonale hypertensie hebben als gevolg van een long- of hartziekte, worden de symptomen erger naarmate de onderliggende aandoening verslechtert. Vaak is de onderliggende aandoening zelf al een bestaande contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld hartfalen, slaapapneu, COPD of astma.

Daarom adviseren Health Base en KNMP om deze contra-indicatie alleen vast te leggen bij PAH en CTEPH. Meer informatie over pulmonale hypertensie en een overzicht van de verschillende vormen vindt u via Commentaren Medicatiebewaking en de KNMP Kennisbank.

Welke geneesmiddelen hebben invloed op pulmonale hypertensie?

Het is belangrijk om te weten welke geneesmiddelen veilig zijn of alleen onder specifieke voorwaarden gebruikt kunnen worden bij patiënten met pulmonale hypertensie. Vooralsnog mogen de volgende geneesmiddelen niet of alleen onder voorwaarden worden toegepast:

  • Diltiazem en verapamil kunnen ernstige cardiale bijwerkingen veroorzaken bij patiënten met pulmonale hypertensie. In principe worden beide middelen daarom niet aanbevolen. Er is echter een kleine groep patiënten met PAH, waarbij diltiazem wel gunstig kan werken. In dat geval mag diltiazem voorgeschreven worden door een cardioloog of longarts van een expertisecentrum voor pulmonale hypertensie.

  • Dopamine kan de bloedvaten in de longen vernauwen en wordt daarom bij voorkeur niet gebruikt bij patiënten met pulmonale hypertensie. Als er geen alternatieve opties zijn, kan dopamine uitsluitend onder strikte hemodynamische controle worden toegediend.

De overige rapporten voor pulmonale hypertensie worden dit najaar voorgelegd aan de multidisciplinaire werkgroep Contra-indicaties aandoeningen van Health Base en de KNMP.

BOS-teksten Pharmacom

Als u in Pharmacom gebruik wilt maken van de BOS-teksten bij deze nieuwe contra-indicaties, dan moet u dit handmatig inschakelen via Pharmacom.

Suzanne de Klerk
Suzanne de Klerk
Apotheker Medicatiebewaking
Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?