25-4-2024

Publicatie over herziening contra-indicatie Hypertensie in internationaal tijdschrift

Medicatiebewaking Pharmacom Medicom
Publicatie over herziening contra-indicatie Hypertensie in internationaal tijdschrift

De werkwijze en uitkomsten van de herziening van de contra-indicatie Hypertensie zijn gepubliceerd in het internationale, wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Pharmacology. Het artikel van Özokcu et al. 2024 is geschreven door Health Base en de KNMP, in samenwerking met deskundigen op het gebied van hypertensie.

De publicatie in dit wetenschappelijke tijdschrift onderschrijft de werkwijze van Health Base en de KNMP voor het uitwerken van medicatiebewaking bij contra-indicaties. Bekijk hieronder het volledige, Engelstalige artikel.

Health Base en het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP hebben in 2021 gezamenlijk de medicatiebewakingsadviezen bij de contra-indicatie Hypertensie herzien. De herziening vond plaats aan de hand van een vooropgesteld beoordelingskader, waarin onder andere de klinisch relevante uitkomstmaten zijn beschreven.

De medicatiebewakingsadviezen zijn beschikbaar via de Pharmabase en G-Standaard. De volledige achtergrondinformatie en beoordelingsrapporten zijn te raadplegen via Commentaren Medicatiebewaking en de KNMP Kennisbank.

Wat is er verbeterd na de herziening?

  • Er wordt alleen nog een advies getoond bij de corticosteroïden en danazol. In België wordt ook een advies getoond bij yohimbine.

  • Bij bepaalde geneesmiddelen waar de bijsluiter of SmPC wel waarschuwt voor hypertensie, besloot de werkgroep Contra-indicaties van KNMP en Health Base dat er geen sprake was van een klinisch relevante bloeddrukstijging of -daling. Voorbeelden hiervan zijn de antidepressiva en de hormonale anticonceptiva.

  • Bij andere geneesmiddelen vindt controle van de bloeddruk geprotocolleerd plaats tijdens de behandeling of wordt het middel enkel kortdurend toegepast. Een medicatiebewakingssignaal voor hypertensie is hierbij overbodig.
Maaike Diesveld
Maaike Diesveld
Apotheker Medicatiebewaking
Elise Ringeling
Elise Ringeling
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?