5-7-2024

Signaal op maat vormt de basis voor de toekomst

Health Base Pharmacom Medicom Medicatiebewaking
- Hoe het forse project Signaal op Maat stap voor stap de basis legt voor de toekomst -

De nieuwe module Signaal op Maat is volop in ontwikkeling. Het werk aan deze module is het resultaat van essentiële veranderingen in de samenwerking tussen klanten, Health Base en PharmaPartners. Jeanne de Feber, Adjunct-directeur Medical Device Software bij PharmaPartners, en Mark van Vliet, Bestuurder-directeur bij Health Base, leggen uit hoe dat zit.


Health Base en PharmaPartners werken al jaren nauw samen aan slimme oplossingen voor zorgverleners. “Dat weet iedereen”, vertelt Van Vliet. “Grote uitdagingen bij onze klanten vereisen een nieuwe werkwijze, daarom hebben we recentelijk besloten onze samenwerking te intensiveren.” De Feber: “Apotheken en huisartsenpraktijken hebben bijvoorbeeld continu te maken nieuwe wetgeving. Om daar nog beter en sneller op in te spelen, werken medewerkers van Health Base en medewerkers van PharmaPartners nu nog diepgaander en slimmer samen met onze klanten.”

“Apotheken worden nu overspoeld door signalen waar ze in de meeste gevallen niets mee hoeven te doen. Signaal op Maat verandert dat."

Van receptgestuurd naar triggergestuurd

De nieuwe module Signaal op Maat is een schoolvoorbeeld van die vernieuwde samenwerking. Signaal op Maat moet het aantal onnodige signalen dat een apotheker rondom medicatiebewaking ontvangt drastisch terugdringen. “Apotheken worden nu overspoeld door signalen waar ze in de meeste gevallen niets mee hoeven te doen”, licht De Feber toe. “Signaal op Maat verandert dat. Met behulp van de module bewegen apotheken van receptgestuurd werken naar triggergestuurd werken. Dat betekent dat de module patiëntdossiers continu monitort. Alleen op het moment dat er een verandering optreedt waar actie van een zorgverlener voor nodig is, ontvangt die zorgverlener een signaal.”


Agile samenwerken voor directe meerwaarde

Triggergestuurd werken is een totaal andere benadering van het werkproces van apotheken. Dat vraagt dan ook om een fundamentele aanpassing van de manier waarop medicatiebewaking in Pharmacom is ingericht. De Feber: “En dat is een flinke uitdaging. Daarom zijn we lange tijd op zoek geweest naar de juiste manier om dit op te pakken. Maar dankzij een agile ontwikkelproces en de samenwerking met Health Base en onze klanten in een pragmatische werkgroep maken we nu grote en concrete stappen.”

“We werken iteratief aan Signaal op Maat”, vult Van Vliet aan. “Health Base levert de data en zet beslisregels op, PharmaPartners vertaalt dit naar slimme software. We leveren samen telkens een klein deel van de module op, zodat onze klanten daar vervolgens feedback op kunnen geven. Op basis van die feedback voeren we direct aanpassingen door. Een soort trial-and-error, waarmee we steeds concreter tot een gewenste module komen. Op die manier breken we een fors project op in behapbare stappen en creëren we sneller en efficiënter meerwaarde voor onze klanten.”

“Het apothekersvak is aan het veranderen. Dankzij onze nieuwe werkwijze spelen we slimmer in op de digitalisering en ontwikkeling van de sector.”

Beter inspelen op toekomstige scenario’s

De directe feedback van klanten tijdens de ontwikkeling van de module in plaats van erna is van cruciaal belang. “Het apothekersvak is aan het veranderen”, vertelt Van Vliet. “Maar welke kant het precies opgaat, is nog vrij onduidelijk. Sommige apothekers verwachten bijvoorbeeld dat het logistieke aspect van hun werk in de toekomst wordt losgekoppeld, andere apothekers verwachten juist nog meer zelf te regelen. Dankzij onze nieuwe werkwijze kunnen we tijdens de ontwikkeling van deze module rekening houden met al die scenario’s en klantbehoeften. Zo spelen we slimmer in op de digitalisering en ontwikkeling van de sector.”


Fundament voor modulaire software

De totstandkoming van Signaal op Maat past naadloos in de nieuwe platformstrategie en de strategie omtrent medische modules. “Deze module valt onder de Europese Medical Device Regulation”, legt De Feber uit. “Daar komen allerlei strenge eisen bij kijken om patiëntveiligheid te waarborgen. Daarom isoleren we al onze medische modules van de rest van onze software, zowel op organisatorisch als technisch vlak. Ook ontwikkelen we Signaal op Maat los van ons bronsysteem, op basis van open standaarden. Op die manier maken we onze modules en onze software als geheel veel flexibeler.”

Deze modulaire opzet van Signaal op Maat vormt het uitgangspunt voor de toekomst. “We leggen nu samen het fundament van een nieuwe werkwijze”, vervolgt De Feber. “Zowel op het gebied van de medische content van Health Base als van onze software. Deze aanpak kristalliseren we uit, zodat we die ook kunnen toepassen op de modules die we in de toekomst nog gaan aanpakken.”


Op naar volledige vervanging van medicatiebewaking


Een pilot van Signaal op Maat draait inmiddels bij enkele apotheken. “We zijn begonnen met de beslisregels rondom maagschade”, zegt Van Vliet. “We testen nu uitgebreid of er daadwerkelijk signaalreductie te constateren is.” De Feber: “Voor het einde van 2024 willen we ook de beslisregels rondom pseudo-dubbel- en dubbelmedicatie gaan toetsen bij klanten. Daarna gaan we verder met de overige Pharmacom-interacties uit de top 30 interacties die de meeste signalen geven. Uiteindelijk moet Signaal op Maat de volledige huidige medicatiebewaking vervangen. Met deze vernieuwde, intensievere samenwerking tussen onze klanten, Health Base en PharmaPartners heb ik daar alle vertrouwen in.”

Wat is de module Signaal op Maat ook alweer?

Apotheken krijgen dagelijks enorm veel signalen rondom medicatiebewaking vanuit Pharmacom. Dat zorgt voor signaalmoeheid en veel onnodige administratieve handelingen. De module Signaal op Maat lost dit probleem op door enkel signalen te geven waarvoor concrete actie vanuit een zorgverlener is vereist.

Naar verwachting verkleint de module daarmee het aantal signalen met 90 procent. Dat levert apotheken meer tijd op om bijvoorbeeld specifiekere aandacht te geven aan patiënten. Bovendien ontstaat er minder onnodige communicatie richting huisartsenpraktijken. Zo draagt Signaal op Maat concreet bij aan betere zorg.

Kayan Tsoi
Kayan Tsoi
Apotheker

Meer weten?

Heeft u vragen over het project Signaal op Maat of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?