31-1-2023

Signalen sterk verminderd door uitzetten EUC 2 en 4

Pharmacom Medicom GIP

Per 1 februari 2023 zijn eerste-uitgifte-controleteksten (EUC) 2 en 4 niet langer te zien tijdens de receptverwerking in Pharmacom en het voorschrijven in Medicom. Hiermee zal het aantal signalen in de praktijk sterk verminderen.

Het gaat om de volgende signalen:

  • Let op: nieuwe continue medicatie (EUC 2);
  • Eerste uitgifte speciale toedieningsvorm (EUC 4).

Wat zijn EUC's?

EUC’s zijn korte signaalteksten die in Pharmacom en Medicom getoond worden bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel. Het betreft in principe meldingen over medicatiebewaking: zaken die gecontroleerd moeten worden voordat tot verantwoorde aflevering van het geneesmiddelen kan worden overgegaan. Denk hierbij aan het risico op verwisselingen in naam of sterkte, of om te wijzen op teratogeniteit of invloed op de rijvaardigheid. 

Waarom worden EUC 2 en 4 niet meer getoond?

EUC 2 en 4 zijn geïntroduceerd, voordat aan geneesmiddelen uitgiftebegeleidingsteksten gekoppeld konden worden. Inmiddels worden alle geneesmiddelen voorzien van aandachtspunten voor de eerste en tweede uitgiftebegeleiding. Hiermee kan veel specifiekere informatie worden gegeven dan met EUC 2 en 4. Daarom is besloten om deze teksten uit te zetten. EUC 2 en 4 werden getoond bij ongeveer 1750 middelen. Door deze signalen uit te zetten, zal het aantal signalen in de huisartsenpraktijk en apotheek sterk verminderen.

Ellen Davidse
Ellen Davidse
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel?