12-7-2023

Subsidie toegekend voor project Hart voor Verbinden

Health Base Pharmacom Medicom
Subsidie toegekend voor project Hart voor Verbinden

Het project Hart voor Verbinden wordt uitgevoerd door Rijn en Duin, regio-organisatie voor samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord, en het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL). Het doel is om mensen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden actief te betrekken bij hun gezondheid. Dit wordt bereikt door meer aandacht voor medische informatie en het gebruik van wearables, zoals digitale weegschalen en bloeddrukmeters.

Het project richt zich specifiek op mensen met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie en obesitas. Er wordt samengewerkt met organisaties zoals Stichting Health Base, Pharos, Nivel, zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Vier interventies voor verbeterde zorg

Hart voor Verbinden implementeert vier wetenschappelijk bewezen interventies. Dit gebeurt in samenwerking met achttien huisartsenpraktijken, vier eerstelijns apotheken en één ziekenhuis. Het gaat om de volgende zorgactiviteiten:

  1. Het gebruik van de terugvraagmethode in de apotheken om na te gaan of zorgverleners patiënten begrijpelijk informeren over hun medicijngebruik.
  2. Het gebruik van wearables door patiënten. Zo kunnen zij zelf risicofactoren zoals bloeddruk en gewicht meten.
  3. Patiënten informeren over gezonde leefstijl.
  4. Het bevorderen van therapietrouw door middel van begrijpelijke etiketten.

Tijdens het project worden alle zorgverleners in de regio ondersteund met scholing over deze onderwerpen.

Het project Hart voor Verbinden streeft naar een beter begrip van het gebruik van geneesmiddelen, verbeterde therapietrouw en een gezondere leefstijl voor alle patiënten.

Mogelijkheden om de zorg te verbeteren

“We zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze subsidie biedt om de zorg voor patiënten met cardiometabole ziekten en beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren”, aldus Tobias Bonten, huisarts-epidemioloog en betrokken bij het project. “Dit project zal bijdragen aan de eigen regie van patiënten en het bevorderen van samen beslissen in de gezondheidszorg.”

Het project Hart voor Verbinden wordt mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland, met subsidie uit de regeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vanuit Stichting Health Base werken Sander Borgsteede en Eric Hiddink mee aan dit project. Voor meer informatie neemt u contact op met Tobias Bonten via t.n.bonten@lumc.nl.