3-2-2023

Update CBG-lijst patiëntvriendelijke termen verwerkt in GIP

GIP Pharmacom

Eind vorig jaar publiceerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een update van de lijst met patiëntvriendelijke termen. Deze lijst is onderdeel van een Toolkit voor begrijpelijke bijsluiters.

Op de lijst staan ruim 800 medische termen die in bijsluiters worden gebruikt, met daarbij een patiëntvriendelijke term of uitleg. Fabrikanten kunnen de lijst gebruiken om leesbaarheid van de patiëntenbijsluiter te verbeteren.

Termen overgenomen in GIP

Patiënten raadplegen niet alleen de bijsluiter, maar bekijken ook andere bronnen met medicijninformatie. Een voorbeeld hiervan is de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP). De patiënt krijgt deze mee vanuit de apotheek of leest deze in het patiëntenportaal.

Voor goed geneesmiddelgebruik is het belangrijk als de patiënteninformatie over medicijnen duidelijk en eenvoudig is. En bovendien, dat de informatie in verschillende bronnen op elkaar aansluit. Daarom heeft de afdeling Patiënteninformatie van Health Base bekeken of de lijst met patiëntvriendelijke termen ook gebruikt kan worden in de GIP. Het gaat hierbij met name om omschrijvingen van indicaties en bijwerkingen. Waar mogelijk zijn deze omschrijvingen overgenomen.

Enkele voorbeelden van aangepaste omschrijvingen in de GIP zijn:

  • Indicatie Narcolepsie: 
    “Een ziekte met overdag heel slaperig voelen en soms opeens in slaap vallen (narcolepsie)". 
  • Bijwerking Dyskinesie: 
    “Bewegingen maken zonder dat zelf te willen”.
  • Bijwerking Folliculitis: 
    “Ontsteking van de haarzakjes. Hierdoor ontstaan kleine puistjes op de huid”.

Totstandkoming patiëntvriendelijke termenlijst

Het CBG heeft in 2019 een eerste versie van de patiëntvriendelijke termenlijst gepubliceerd. De lijst is nu uitgebreid van ruim 500, naar ruim 800 termen. Ook is de omschrijving van reeds bestaande termen soms aangepast. Health Base heeft samen met verschillende andere partijen input geleverd om de lijst nog begrijpelijker te maken. Landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos heeft vervolgens de lijst getest onder personen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daaruit is een definitieve lijst gekomen met begrijpelijke vertalingen van medische termen.

Maaike Faay
Maaike Faay
Apotheker Patiënteninformatie
Lisse Commandeur
Lisse Commandeur
Apotheker/Onderzoeker Patiënteninformatie
Ellen Davidse
Ellen Davidse
Apotheker Patiënteninformatie
Plonja Gudde
Plonja Gudde
Apotheker Patiënteninformatie
Mila Tjoa
Mila Tjoa
Apotheker Patiënteninformatie
Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?