30-4-2024

Update & herziening formularia

Medicom Huisartsenzorg Formularium
- Update en herziening formularia na vergadering redactiecommissie -

Het formularium in Medicom wordt door de huisartsen van de afdeling Zorgregistratie & consultondersteuning van Health Base continu doorontwikkeld en onderhouden. Zij zijn zelf ook praktiserend huisarts. Dit formulariumteam wordt geadviseerd en gecontroleerd door de Redactiecommissie Formularium van Health Base, bestaande uit een groep praktiserende externe huisartsen en apothekers.

In de afgelopen periode hebben de volgende formularia een update (kleine wijziging) of herziening gehad en zijn besproken tijdens een vergadering van de redactiecommissie:

  • Atriumfibrilleren
  • Veneuze trombo-embolie (VTE)
  • COVID 19
  • Psoriasis
  • Duizeligheid
Tijdens een update of herziening wordt een formularium o.a. gecontroleerd op:
  • Relevante patiĆ«ntkenmerken
  • Gewijzigde, vernieuwde of aanvullende niet-medicamenteuze adviezen voor patiĆ«nt en huisarts (gemarkeerd met een *)
  • Het geneesmiddel van voorkeur (juiste maskering), met doseeradvies
  • Juiste informatie in de infotekst
  • Praktisch toepasbaarheid in de spreekkamer

Daarnaast zijn een aantal meldingen besproken bijvoorbeeld over het gebruik van ofloxacine oog- of oordruppels bij otitis media en een extra aanvullende tekst bij het doseerschema van paracetamol.

De redactiecommissieverslagen zijn te raadplegen door ze op te vragen bij het secretariaat van Health Base via: info@healthbase.nl.

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige
Wouter Kooijman
Wouter Kooijman
Huisarts

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over ons formularium?