31-1-2023

Update ketenzorgindicatoren 2023 in Medicom

Medicom Zorgprotocollen

In de (Slimme) protocollen en de kennisregels in Medicom zijn de aanpassingen in de Ineen indicatoren voor 2023 verwerkt en beschikbaar.

Het betreft de volgende aanpassingen bij de ketenzorg signaleringen:

  • Nieuwe indicator registratie ‘aantal exacerbaties in heel jaar’ bij ketenzorg Astma. Deze was al opgenomen bij ketenzorg COPD.
  • Bij hartfalen is nu registratie ‘rookgedrag’ ook opgenomen als indicator.
  • Bij atriumfibrilleren is de registratie van ‘hartfrequentie’ vervallen als indicator.

En aanvullingen bij de volgende indicatoren:

  • Voor de registratie van rookgedrag kan het nu naast het diagnostisch element ‘ROKENNHG’ ook via ‘Rookstatus zorgstandaard roken (2019)’ vastgelegd worden.
  • Voor de registratie van funduscontrole kan nu ook vastlegging via het koppel ‘Diabetische maculopathie Li-oog/Re-oog’ mee.
  • De registratie van nierfunctie kan nu naast de reguliere ‘CKD-EPI, eGFR’, ook via de diagnostische elementen ‘eGFR-creatinine-cystatine-c CKD-EPI’, ‘eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI’. Registratie van de nierfunctie via de MDRD-formule of de Cockroft-formule wordt niet meer meegenomen.

Signalering vereiste registraties

In MedicomSmart wordt per patiënt gesignaleerd als u nog niet voldoet aan één van de vereiste registraties. In de Slimme protocollen wordt bij het betreffende ketenzorgprotocol het item gemarkeerd met een open sterretje. Als er een voldoende recente registratie is, wordt het sterretje zwart. Als het niet meer nodig is een element in te vullen voor de indicatoren, bijvoorbeeld omdat het bij een gelijkwaardige vraag al is ingevuld, of omdat het bij deze patiënt niet hoeft (bijvoorbeeld op basis van leeftijd) wordt de vraag niet meer gemarkeerd.

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige