4-10-2023

Vastleggen CI 117 na bariatrische chirurgie

Medicatiebewaking Medicom Huisartsenzorg

Vrijwel alle huisartsen hebben 1 of meer patiënten in de praktijk met status na maagverkleining/bariatrische chirurgie. Maar vaak is de medicatiebewaking CI 117 ‘bariatrische chirurgie’ in het elektronisch patiëntendossier (EPD) niet vastgelegd. En dit is wel belangrijk voor de medicatiebewaking bij de farmacotherapie.


Medicatiebewaking na bariatrische chirurgie

Voor chirurgische behandelingen bestaan geen ICPC codes. Daardoor blijven vaak de episodes gecodeerd met de ICPC code van de ziekte die aanleiding was voor een operatieve behandeling staan. Als obesitas (ICPC code T82.00) geleid heeft tot bariatrische chirurgie, noteren de meeste huisartsen dit wel in de omschrijving van deze episode, maar blijft code T82.00 vaak staan. De contra-indicatie bariatrische chirurgie (CI 117) wordt meestal niet handmatig aangezet, met als gevolg fouten met de farmacotherapie omdat er geen medicatiebewaking plaats vindt. Bariatrische chirurgie heeft immers grote gevolgen voor de farmacotherapie.

Sinds deze maand krijgt u in Medicom bij gebruik van ICPC code T82.00 automatisch de vraag of de contra-indicatie bariatrische chirurgie (CI 117) aangezet moet worden.

Zie ook onderstaand artikel: 

Sinds januari 2021 wordt deze vraag ook al gesteld bij het vastleggen van ICPC code’s D28 - Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen en D87 - Stoornis maagfunctie bruikbaar, maar deze blijken weinig te worden gebruikt waardoor bewaking op CI 117 vaak nog steeds niet is vastgelegd.

Leonie Bogaard
Leonie Bogaard
Apotheker Medicatiebewaking
Wouter Kooijman
Wouter Kooijman
Huisarts

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?