30-6-2024

Vaststellen geheugenproblemen of dementie?

Consult Voorbereidende Vragenlijsten Zorgprotocollen Medicom

Vanuit een zorggroep kreeg Health Base de vraag of aan de vragenlijst MMSE (Mini-Mental State Examination) een aantal informatie teksten toegevoegd kunnen worden.

De MMSE is een test die gebruikt kan worden bij geheugenproblemen of het vermoeden van (beginnende) dementie. Ook in de NHG-standaard Dementie wordt de test aanbevolen in de eerstelijnsgezondheidszorg. De MMSE evalueert de cognitieve functies: oriëntatie in tijd en plaats, geheugen, taal, rekenen en uitvoeren van handelingen. De test bestaat uit 11 vragen en het duurt ongeveer 10 minuten om af te nemen.

Instructies toegevoegd aan MMSE-vragenlijst

Aan het al bestaande MMSE-protocol in Medicom zijn afname- en scoringsinstructies toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is dat de patiënt bij de vraag naar de datum maximaal twee dagen mag afwijken om een score te krijgen. Verder zijn er aanwijzingen over hoe vaak een vraag herhaald mag worden of hoe lang de bedenktijd is voor de patiënt. Deze instructies zijn nu per vraag in het informatieveld te vinden. Daarnaast is er onderaan het protocol een afbeelding toegevoegd van de tekening die gemaakt moet worden, met daarin voorbeelden van juiste of afwijkende tekeningen.

Inbreng vanuit het werkveld is waardevol

Door deze waardevolle inbreng van de zorggroep is alle informatie om de juiste score te registreren nu te vinden in het protocol. Met dit soort input vanuit het werkveld, kan er steeds kritisch gekeken worden naar de protocollen om verbeteringen of aanvullingen door te voeren. Mocht u ook een opmerking of vraag hebben over de inhoud van de protocollen? Stuur een mail naar protocollen@healthbase.nl.

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van van het artikel of wilt u meer weten over de protocollen?