8-6-2023

Verbeterde persoonlijke uitleg van interacties op de GIP

Pharmacom GIP

Misschien is het u al opgevallen? Onze afdeling Patiënteninformatie heeft de afgelopen maanden een start gemaakt met het vernieuwen van de persoonlijke, patiëntvriendelijke uitleg van interacties op de GIP. 

De individuele toevoeging op de GIP sluit aan op de afhandeling in de BeslissingsOndersteunde Schermtekst (BOS-tekst), maar geeft alleen informatie die belangrijk is voor de betreffende patiënt weer.

De informatie is tekstueel makkelijker te lezen gemaakt en daarmee beter te begrijpen. Zo staan er nu zo weinig mogelijk namen van medicijnen in. Ook staan de uit te voeren acties door de patiënt centraal. Verder staat er, als dit van toepassing is, nog steeds informatie over eventuele controles die de arts kan doen. 

Voorbeeld vernieuwde persoonlijke toevoeging GIP:

In de komende maanden zullen alle persoonlijke informatie-blokken van de interacties worden bekeken en vernieuwd.

Heeft u vragen? Krijgt u reacties van uw patiënten? We horen het graag via ons contactformulier GIP