31-1-2023

Verbeteringen protocol glucose dagcurve

Zorgprotocollen Medicom

Het protocol glucose dagcurve in Medicom, inclusief het gelijknamige sub-protocol en standaard-blok, is geüpdatet voor een nog betere registratie. Aanleiding hiervoor is de nieuwe functionaliteit van het diagnostisch dossier.

De nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om zelfmetingen van de patiënt apart te coderen en in een apart deel van het scherm weer te geven. Hiermee wordt 'vervuiling' van uw diagnostisch dossier door patiënten die veel thuismetingen doen, voorkomen.

Om de invoer van thuismetingen en praktijkmetingen van elkaar te scheiden, is het protocol tevens uitgebreid. Waar voorheen de keuze bestond uit een dagcurve via het laboratorium of met een draagbare meter, heeft de gebruiker nu drie keuzes:

  • Labotorium metingen
  • Praktijkmetingen
  • Thuismetingen

Er wordt een 4e categorie toegevoegd, zodra de NHG hiervoor de dagcodes beschikbaar heeft gesteld. De praktijkmetingen worden dan opgesplitst in metingen met een POCT meter en met een draagbaar apparaat. Op deze manier kan de dagcurve nog beter geregistreerd worden.

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige